Hyundai i40: Lampki ostrzegawcze i kontrolne (zestaw wskaźników)

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> Zestaw wskaźników –> Lampki ostrzegawcze i kontrolne (zestaw wskaźników)

Wszystkie lampki ostrzegawcze sprawdzane są przez obrócenie kluczyka zapłonu w położenie ON (bez uruchamiania silnika). Jeżeli jakakolwiek lampka nie świeci, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy wszystkie lampki ostrzegawcze zgasły.

Jeżeli którakolwiek z nich nadal jest zapalona, sygnalizuje to sytuację wymagającą zainteresowania kierowcy.

Na poprzednich stronach wspomniano o następujących lampkach ostrzegawczych i kontrolnych.

Lampka i ostrzeżenie dźwiękowe o niezapiętych pasach bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapiętych
pasów bezpieczeństwa miga lub świeci się przez ok. 6 sekund po każdym obróceniu kluczyka zapłonu w położenie ON - bez względu, czy pasy są zapięte, czy też nie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Pasy bezpieczeństwa" w rozdziale 3.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych

Lampka ta zapala się na ok. 6
sekund przy każdym obróceniu kluczyka zapłonu w położenie ON.

Lampka zapala się również w przypadku, gdy system SRS nie działa prawidłowo.

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych nie zapali się lub pozostaje zapalona po upływie 6 sekund od przekręcenia kluczyka w stacyjce zapłonowej w położenie ON lub po uruchomieniu silnika, a także gdy zapali się podczas jazdy, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka kontrolna immobilizera

Bez systemu kluczyka
inteligentnego

Zapala się po włożeniu kluczyka zapłonu z immobilizerem i przekręceniu go w położenie ON celem uruchomienia silnika.

W tym czasie można uruchomić silnik.

Lampka gaśnie po uruchomieniu silnika.

Jeżeli lampka miga przy kluczyku zapłonu znajdującym się w położeniu ON przed uruchomieniem silnika, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Z systemem kluczyka inteligentnego

W każdej z następujących sytuacji w pojeździe wyposażonym w kluczyk inteligentny lampka kontrolna immobilizera zapala się, miga lub gaśnie.

Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi bocznych

Ta lampka kontrolna zapala się,
jeżeli drzwi nie zostaną prawidłowo zamknięte.

Lampka ostrzegawcza otwartego bagażnika

Lampka świeci się, jeśli bagażnik
nie został prawidłowo zamknięty.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa

Sygnalizuje, że poziom paliwa
zbliża się do dna zbiornika. Gdy się zapali, należy jak najszybciej uzupełnić paliwo w zbiorniku.

Jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą niskiego poziomu paliwa lub ze wskazaniem poniżej O/E na wskaźniku poziomu paliwa może spowodować wypadanie zapłonów w silniku i uszkodzenie katalizatora (opcja).

Lampka ostrzegawcza elektronicznego układu wspomagania kierownicy (EPS)

Ta lampka kontrolna zapala się po
ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu ON, a następnie gaśnie.

Lampka ta zapala się w przypadku wystąpienia usterki w układzie wspomagania EPS. Jeżeli to nastąpi w czasie jazdy, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampki kontrolne kierunkowskazów

Zielone strzałki migające w
zespole wskaźników informują o włączeniu kierunkowskazów po odpowiedniej stronie pojazdu. Jeżeli strzałki świecą w sposób ciągły, migają szybciej niż zwykle lub nie świecą się wcale, wskazuje to na usterkę układu kierunkowskazów. Usterkę należy naprawić w stacji obsługi..

Lampka kontrolna włączonych świateł

Lampka ta zapala się, gdy
włączone są światła pozycyjne i pozostaje zapalona po włączeniu reflektorów.

Lampka kontrolna świateł mijania (opcja)

Lampka zapala się, gdy włączone
są reflektory pojazdu.

W pojazdach wyposażonych w zestaw wskaźników typu B lampka jest widoczna na wyświetlaczu LCD.

Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka zapala się, gdy włączone
są światła drogowe lub gdy dźwignia włącznika kierunkowskazów zostaje pociągnięta w położenie "sygnał świetlny".

Lampka kontrolna inteligentnych świateł drogowych (opcja)

Lampka zapala się, gdy:


Więcej informacji można znaleźć w temacie "Inteligentne światła drogowe" w tym rozdziale.

Lamka sygnalizacji usterki AFLS (Adaptacyjny układ oświetlenia przedniego) (opcja)

Lampka zapala się, jeśli układ
AFLS nie działa prawidłowo. Należ zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym miejscu i ponownie uruchomić silnik. Jeżeli lampka kontrolna świeci przez cały czas, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych (opcja)

Lampka ta zapala się, gdy
przednie światła przeciwmgielne są WŁĄCZONE.

Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgielnego (opcja)

Lampka ta zapala się, gdy tylne
światło przeciwmgielne są WŁĄCZONE.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

Ta lampka ostrzegawcza
sygnalizuje, że zbiornik płynu do spryskiwaczy jest prawie pusty. Należy niezwłocznie uzupełnić płyn.

Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego i niskiego poziomu płynu hamulcowego

Lampka ostrzegawcza hamulca
postojowego

Zapala się po włączeniu hamulca postojowego przy kluczyku zapłonu w położeniu START lub ON. Lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć po zwolnieniu hamulca postojowego.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu hamulcowego

Jeżeli lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona, może to sygnalizować niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.

Jeżeli lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona, należy: 1. Dojechać w najbliższe bezpieczne miejsce i zatrzymać pojazd.

2. Przy wyłączonym silniku niezwłocznie sprawdzić poziom płynu hamulcowego i dolać go stosownie do potrzeb.

Następnie sprawdzić szczelność wszystkich elementów układu hamulcowego (szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Płyn hamulcowy" w rozdziale 7).

3. Jeżeli zostanie wykryta nieszczelność, lampka ostrzegawcza pali się nadal lub hamulce nie działają prawidłowo, jazda samochodem jest niedozwolona.

Odholować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI celem sprawdzenia układu hamulcowego i wykonania stosownych napraw.

Samochód wyposażony jest w dwuobwodowy (krzyżowy) układ hamulcowy.

Oznacza to, że jeżeli jeden z obwodów ulegnie uszkodzeniu, drugi działa i nadal hamowane są dwa koła. W przypadku działania tylko jednego z dwóch obwodów wydłuża się skok pedału hamulca i aby zatrzymać pojazd, należy zwiększyć nacisk wywierany na pedał hamulca.

Ponadto przy działającej połowie układu hamulcowego wydłuża się droga hamowania. Jeżeli awaria hamulców nastąpi w czasie jazdy, należy zastosować hamowanie silnikiem, włączając kolejno coraz niższe biegi, i bezpiecznie zatrzymać pojazd.

Aby sprawdzić żarówkę, należy zwrócić uwagę, czy po obróceniu kluczyka zapłonu w położenie ON zapali się lampka ostrzegawcza hamulca postojowego i niskiego poziomu płynu hamulcowego.

OSTRZEŻENIE

Jazda samochodem z zapaloną lampką ostrzegawczą jest niebezpieczna.

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego świeci się przez cały czas, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka sygnalizacji usterki elektrycznego hamulca postojowego (EPB)

Zapala się po obróceniu kluczyka
zapłonu w położenie ON. Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach. Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zapala się lub pali się ciągle, zalecamy sprawdzenie układu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka sygnalizacji usterki EPB może się również zapalać wraz z lampką sygnalizującą awarię układu ESC - w tym przypadku nie oznacza ona usterki elektrycznego hamulca postojowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "EPB" w rozdziale 5.

Lampka kontrolna układu AUTO HOLD (opcja)

Po naciśnięciu przycisku AUTO
HOLD lampka kontrolna AUTO HOLD zaświeci się na biało. Gdy pojazd zostanie zatrzymany przy użyciu pedału hamulca, lampka zmieni kolor na zielony.

Jeśli lampka kontrolna AUTO HOLD świeci się na żółto, to oznacza usterkę układu AUTO HOLD. Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "AUTO HOLD" w rozdziale 5.

Lampka ostrzegawcza przeciwblokującego układu hamulcowego (ABS)

Lampka ta zapala się po obróceniu
kluczyka zapłonu w położenie ON i gaśnie przed upływem ok. 3 sekund, jeżeli układ działa normalnie.

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS pozostanie zapalona, zapali się podczas jazdy lub nie zapali się po przekręceniu kluczyka zapłonu w położenie ON, oznacza to usterkę układu ABS.

Jeżeli to nastąpi, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI. Układ hamulcowy będzie nadal działał, lecz bez wspomagania ABS.

Lampka ostrzegawcza systemu elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)

Jeżeli podczas jazdy jednocześnie
zapalą się dwie lampki ostrzegawcze, może to oznaczać wystąpienie usterki układów ABS i EBD.

Układ ABS i konwencjonalny układ hamulcowy mogą nie działać normalnie.

Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

UWAGA

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS lub EBD zapali się i pozostanie zapalona, prędkościomierz lub licznik przebiegu/ dzienny licznik przebiegu może nie działać. Może również zapalić się lampka ostrzegawcza elektrycznego układu wspomagania kierownicy (EPS), co będzie związane z koniecznością używania większej lub mniejszej siły do kierowania pojazdem. W takim przypadku zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka kontrolna układu ABS i lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zapalą się i pozostaną zapalone, układ hamulcowy samochodu nie będzie działał normalnie.

W związku z tym może dojść do niespodziewanej i niebezpiecznej sytuacji podczas nagłego hamowania. W takim przypadku unikać szybkiej jazdy i nagłego hamowania.

W takim przypadku zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka kontrolna układu ESC (elektronicznego programu stabilizacji toru jazdy)

Lampka kontrolna układu ESC
zapala się po obróceniu kluczyka zapłonu w położenie ON. Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach. Włączony system ESC monitoruje warunki jazdy. W normalnych warunkach jazdy lampka kontrolna ESC jest zgaszona. Przy śliskiej nawierzchni lub po wystąpieniu warunków niskiej przyczepności ESC zadziała i lampka kontrolna ESC będzie migać, sygnalizując działanie układu.

W przypadku awarii układu ESC, lampka włącza się i pozostaje zapalona.

Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka kontrolna wyłączonego układu ESC

Zapala się po obróceniu kluczyka
zapłonu w położenie ON. Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach. Aby wyłączyć ESC, należy nacisnąć przycisk ESC OFF.

Lampka kontrolna wyłączonego układu ESC zapali się, sygnalizując, że ESC jest nieaktywny.

Lampka kontrolna systemu automatycznego wyłączenia (opcja)

Ta lampka kontrolna zapala się po
włączeniu trybu wyłączania silnika na biegu jałowym systemu ISG (Idle Stop and Go - wyłączanie i uruchamianie silnika na biegu jałowym).

Po rozpoczęciu automatycznego uruchamiania silnika lampka automatycznego wyłączenia w zestawie wskaźników miga przez 5 sekund.

Więcej informacji można znaleźć w temacie "System ISG (Idle Stop and Go - wyłączanie i uruchamianie silnika na biegu jałowym)" w rozdziale 5.

W pojazdach wyposażonych w zestaw wskaźników typu B lampka jest widoczna na wyświetlaczu LCD.

UWAGA

Po automatycznym uruchomieniu silnika przez system ISG niektóre lampki ostrzegawcze (ABS, ESC, ESC OFF, EPS lub lampka ostrzegawcza hamulca postojowego) mogą się na kilka sekund zapalić.

Przyczyną jest niskie napięcie akumulatora.

Nie oznacza to wadliwego działania systemu.

Lampka kontrolna układu regulacji prędkości jazdy (opcja)

Lampka kontrolna systemu (CRUISE)


Lampka kontrolna zapala się, gdy uaktywniono układ regulacji prędkości jazdy przez naciśnięcie przycisku CRUISE na kierownicy. Lampka gaśnie w momencie dezaktywacji systemu przez ponowne naciśnięcie przycisku CRUISE.


Lampka kontrolna SET układu regulacji prędkości jazdy


Lampka kontrolna zapala się, gdy zostanie naciśnięty przełącznik funkcji regulacji prędkości jazdy (-SET lub RES+).

Lampka kontrolna SET gaśnie, gdy zostanie wciśnięty przycisk CANCEL lub układ regulacji prędkości jazdy zostanie wyłączony.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Układ regulacji prędkości jazdy" w rozdziale 5.

Lampki układu regulacji prędkości jazdy są widoczne na wyświetlaczu LCD.

Lampka kontrolna prędkości maksymalnej (opcja)

Lampka kontrolna zapala się, gdy
uaktywniono system kontroli prędkości maksymalnej przez naciśnięcie przycisku
na kierownicy. Lampka gaśnie w momencie dezaktywacji systemu przez ponowne naciśnięcie przycisku


Wskaźnik OFF miga również w
przypadku problemów związanych z system kontroli prędkości maksymalnej.

Jeżeli to nastąpi, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "System kontroli prędkości maksymalnej" w rozdziale 5.

Lampki systemu kontroli prędkości maksymalnej są widoczne na wyświetlaczu LCD.

Lampka kontrolna systemu asystenta pasa ruchu (LKAS) (opcja)

Lampka kontrolna systemu LKAS
zapala się po włączeniu aktywnego asystenta pasa ruchu przez naciśnięcie przycisku LKAS.

W przypadku problemu z działaniem układu lampka LKAS świeci się na żółto.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "LKAS" w rozdziale 5.

Lampka kontrolna układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) (opcja)

Lampka ostrzegawcza niskiego
ciśnienia w ogumieniu / Lampka kontrolna układu TPMS

Lampki ostrzegawcze niskiego ciśnienia w ogumieniu zapalają się na 3 sekundy po obróceniu kluczyka w stacyjce zapłonowej w położenie ON.

Lampki ostrzegawcze niskiego ciśnienia w ogumieniu i w poszczególnych oponach świecą się, gdy ciśnienie w jednej lub kilku oponach jest zbyt niskie.

Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie świeci się, gdy występuje usterka systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Jeżeli to nastąpi, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "TPMS" w rozdziale 6.

Wskaźnik niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach na wyświetlaczu LCD.

OSTRZEŻENIE - Bezpieczne zatrzymywanie samochodu

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego

Sygnalizuje niskie ciśnienie
oleju silnikowego.

Jeżeli lampka ostrzegawcza zapala się podczas jazdy, należy: 1. Bezpiecznie zjechać na pobocze i zatrzymać pojazd.

2. Przy wyłączonym silniku sprawdzić poziom oleju silnikowego. Jeżeli poziom jest zbyt niski, dolać oleju stosownie do potrzeb.

Jeżeli lampka ostrzegawcza pali się nadal po dolaniu oleju lub brak jest możliwości dolania oleju, zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Jeżeli silnik nie zostanie wyłączony natychmiast po zapaleniu się lampki ostrzegawczej ciśnienia oleju silnikowego, może dojść do jego poważnego uszkodzenia.

Jeżeli lampka ostrzegawcza pali się podczas pracy silnika, może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.

Lampka ostrzegawcza zapala się zawsze, gdy ciśnienie oleju jest niewystarczające.

W normalnych warunkach pracy powinna zapalić się po włączeniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeżeli lampka ostrzegawcza pali się podczas pracy silnika, oznacza to poważną awarię.

Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie bezpiecznie zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski, należy uzupełnić olej do właściwego poziomu i ponownie uruchomić silnik. Jeżeli lampka przy uruchomionym silniku pali się nadal, należy natychmiast wyłączyć silnik. W każdym przypadku, gdy przy uruchomionym silniku pali się lampka, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju silnikowego (opcja)

Lampka ostrzegawcza poziomu oleju
sygnalizuje konieczność sprawdzenia poziomu oleju.

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się, to należy jak najszybciej sprawdzić poziom oleju silnikowego i jeśli trzeba dolać oleju.

Należy powoli dolać zalecany olej do wlewu oleju. (Objętość dolewki oleju: około 0,6-1,0 l) Używać wyłącznie zalecanego oleju silnikowego.

(Zobacz: "Zalecane środki smarne i objętości" w rozdziale 8).

Nie należy nalewać zbyt dużo oleju silnikowego (poziom nie może być powyżej znacznika F na prętowym wskaźniku oleju).

W pojazdach wyposażonych w zestaw wskaźników typu B lampka jest widoczna na wyświetlaczu LCD.

UWAGA

OSTROŻNIE

Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły po uzupełnieniu oleju silnikowego i przejechaniu około 50-100 km, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Nawet jeżeli lampka nie zapala się po uruchomieniu silnika, należy okresowo sprawdzać poziom oleju i w razie potrzeby go uzupełniać.

Lampka kontrolna sygnalizacji usterek układu sterowania wtryskiem paliwa (MIL)

Jest częścią systemu sterowania
silnikiem, który monitoruje różne elementy układu ograniczania emisji spalin. Jeżeli lampka ta zapala się podczas jazdy, sygnalizuje wykrycie potencjalnej usterki w układzie ograniczania emisji spalin.

Zapali się również po przekręceniu kluczyka zapłonu w położenie ON i zgaśnie kilka sekund po uruchomieniu silnika.

Jeżeli lampka zapali się podczas jazdy lub nie zapali się po ustawieniu kluczyka zapłonu w położenie ON, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Pojazd jest wprawdzie zdolny do kontynuowania jazdy, lecz zalecamy jak najszybsze przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Dłuższa jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą systemu kontroli emisji spalin może spowodować uszkodzenia układu kontroli emisji spalin, co może wpłynąć na prowadzenie pojazdu i/lub zużycie paliwa.

OSTROŻNIE - Silnik benzynowy

Jeżeli zapali się lampka ostrzegawcza systemu kontroli emisji spalin, może to oznaczać uszkodzenie katalizatora, co z kolei prowadzi do utraty mocy silnika. W takiej sytuacji należy niezwłocznie sprawdzić układ sterowania silnikiem w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE - Silnik wysokoprężny (z filtrem cząstek stałych)

Miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek może ustać po zwiększeniu prędkości do ponad 60 km/h lub jeździe przez pewien czas na biegu wyższym niż drugi przy prędkości obrotowej silnika 1500-2000 obr./min (przez około 25 minut).

Jeżeli mimo przeprowadzenia tej procedury lampka kontrolna sygnalizacji usterek miga nadal, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu DPF w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI. Kontynuowanie przez dłuższy czas jazdy przy migającej lampce kontrolnej sygnalizacji usterek może spowodować uszkodzenie systemu DPF i wzrost zużycia paliwa.

OSTROŻNIE - Silnik wysokoprężny

Migająca lampka ostrzegawcza systemu kontroli emisji spalin oznacza błąd związany z regulacją układu wtryskowego, co może być przyczyną spadku mocy silnika, hałaśliwego spalania oraz niewłaściwej emisji spalin. W takiej sytuacji należy niezwłocznie sprawdzić układ sterowania silnikiem w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik (opcja)

Czerwona lampka ostrzegawcza
oznacza, że temperatura płynu chłodzącego silnika przekracza 120+-3C.

Nie wolno kontynuować jazdy samochodem z przegrzanym silnikiem. Jeśli silnik pojazdu przegrzewa się, należy poszukać tematu "Przegrzanie" w rozdziale 6.

UWAGA

Zapalenie się lampki ostrzegawczej temperatury silnika wskazuje przegrzanie, które może spowodować uszkodzenie silnika.

Lampka kontrolna podgrzewania wstępnego świec żarowych (silniki wysokoprężne)

Zapala się po ustawieniu kluczyka
zapłonu w położenie ON. Silnik można uruchomić, gdy zgaśnie lampka kontrolna wstępnego podgrzewania świec żarowych.

Czas palenia się lampki zależy od temperatury cieczy chłodzącej silnik, temperatury otoczenia i stanu akumulatora.

UWAGA

Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony w 10 sekund po zakończeniu wstępnego podgrzewania, ponownie przekręcić kluczyk w położenie LOCK/OFF, a następnie ON w celu powtórnego włączenia podgrzewania.

OSTROŻNIE

Jeżeli lampka kontrolna wstępnego podgrzewania świec żarowych pali się ciągle lub miga po rozgrzaniu silnika lub podczas jazdy, należy niezwłocznie sprawdzić układ w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka ostrzegawcza wody w filtrze paliwa (silniki wysokoprężne)

Zapala się na ok. 3 sekundy po
ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu ON, a następnie gaśnie. Jeżeli zapali się podczas pracy silnika, oznacza to nagromadzenie się wody w filtrze paliwa. W takim przypadku należy usunąć wodę z filtra paliwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć temacie "Filtr paliwa" w rozdziale 7.

OSTROŻNIE

Przy zapalonej lampce ostrzegawczej filtra paliwa moc silnika (prędkość samochodu i prędkość obrotowa biegu jałowego) może się zmniejszyć. Jeżeli kontynuowana jest jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą, może dojść do uszkodzenia elementów silnika i zasobnikowego układu wtryskowego (common rail). Jeżeli to nastąpi, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora

Sygnalizuje wadliwe działanie
alternatora lub układu ładowania akumulatora.

Jeżeli lampka ostrzegawcza zapala się podczas jazdy samochodu: 1. Dojechać w najbliższe bezpieczne miejsce.

2. Przy wyłączonym silniku sprawdzić, czy pasek napędu alternatora nie jest luźny lub uszkodzony.

3. Jeżeli pasek napięty jest prawidłowo, usterka występuje w układzie ładowania akumulatora. Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Lampka ostrzegawcza przekroczenia prędkości (opcja)

Lampka ostrzegawcza
przekroczenia prędkości

Jeżeli samochód rozpędzi się powyżej 120 km/h, zacznie migać lampka ostrzegawcza przekroczenia prędkości. Ma to zapobiec jeździe z nadmierną prędkością.

Sygnał dźwiękowy przekroczenia prędkości (opcja)

Po przekroczeniu prędkości 120 km/h dźwiękowy sygnał ostrzegawczy włączy się na 5 sekund. Ma to zapobiec jeździe z nadmierną prędkością.

Tryb ustawień użytkownika

W tym trybie można zmieniać ustawienia dotyczące zestawu wskaźników, drzwi, świateł itp. Driving Assist (wspomaganie jazdy) (opcja) ...

System wspomagania parkowania

System wspomagania parkowania pomaga kierowcy podczas parkowania pojazdu, włączając dźwięk ostrzegawczy, gdy w odległości 100 cm przed po ...

Zobacz tez:

Geometria i wyważenie kół
W samochodzie HYUNDAI fabrycznie ustawiono geometrię i wyważenie kół, aby zapewnić maksymalny czas eksploatacji i najlepsze ogólne osiągi opon. W większości przypadków nie będzie potrzeby ponownego ustawiania geometrii kó ...

Układ hamulcowy i sprzęgłowy
Lampka świeci w kolorze czerwonym. Poziom płynu hamulcowego i sprzęgłowego jest za niski. Ostrzeżenie Zatrzymać samochyd i pod żadnym pozorem nie kontynuować jazdy. Należy zwrycić się do warsztatu. Lampka świ ...

Categorie