Hyundai i40: Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego hamowania

Hyundai i40 –> Jazda samochodem Hyundai –> Układ hamulcowy –> Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego hamowania

OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że hamulec postojowy został zwolniony i zgasła odpowiednia lampka kontrolna.

Podczas jazdy przez wodę hamulce mogą zamoknąć. Może się to również zdarzyć przy myciu pojazdu. Mokre hamulce mogą być niebezpieczne.

Przy mokrych hamulcach droga hamowania wydłuży się. Mokre hamulce mogą spowodować ściąganie pojazdu na jedną stronę podczas hamowania.

Aby wysuszyć hamulce, należy kilkakrotnie lekko zahamować podczas jazdy aż do przywrócenia ich normalnego działania. Należy zachować ostrożność i w każdej chwili zachowywać panowanie nad pojazdem. Jeżeli nie zostanie przywrócone normalne działanie hamulców, należy niezwłocznie zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

Nie wolno zjeżdżać z pochyłości z wyłączonym biegiem (na "luzie"). Jest to bardzo niebezpieczne. Zawsze należy pozostawiać włączony bieg, zmniejszając prędkość za pomocą hamulców, a następnie redukować bieg tak, aby hamowanie silnikiem pozwoliło utrzymać bezpieczną prędkość.

Nie nadużywać hamulców. Opieranie stopy na pedale hamulca podczas jazdy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować przegrzanie hamulców i utratę ich skuteczności. Zwiększa to również zużycie elementów hamulca.

Nie nadużywać hamulców. Opieranie stopy na pedale hamulca podczas jazdy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować przegrzanie hamulców i utratę ich skuteczności. Zwiększa to również zużycie elementów hamulca.

Jeżeli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów lub skrzynię biegów DCT, podczas postoju nie wolno dopuścić do jego powolnego poruszania się z włączonym silnikiem.

Aby tego uniknąć, podczas postoju należy mocno wcisnąć pedał hamulca.

Zachować ostrożność podczas postoju na pochyłościach. Mocno zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić dźwignię selektora w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów/ skrzynia biegów DCT) lub dźwignię zmiany biegów w położeniu pierwszego lub wstecznego biegu (manualna skrzynia biegów).

Jeżeli pojazd zaparkowany jest przodem w stronę spadku, w celu zapobieżenia stoczeniu się należy skręcić przednie koła w kierunku krawężnika.

Jeżeli pojazd zaparkowany jest przodem w stronę wzniesienia, w celu zapobieżenia stoczeniu się należy skręcić przednie koła w kierunku przeciwnym do krawężnika. Jeżeli nie ma krawężnika lub inne okoliczności wymagają zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem, należy podłożyć blokady pod koła.

W pewnych warunkach zaciągnięty hamulec postojowy może zamarznąć.

Jest to możliwe, zwłaszcza gdy w pobliżu hamulców tylnych nagromadzi się śnieg lub lód albo hamulce zostały zamoczone. Jeżeli występuje prawdopodobieństwo zamarznięcia hamulca postojowego, należy go zaciągnąć tylko na czas przesunięcia dźwigni selektora w położenie P (automatyczna skrzynia biegów/ skrzynia DCT) lub przesunięcia dźwigni zmiany biegów w położenie pierwszego lub wstecznego biegu (manualna skrzynia biegów). Pod tylne koła należy podłożyć blokady, aby uniemożliwić stoczenie się pojazdu. Następnie zwolnić hamulec postojowy.

Nie wolno utrzymywać pojazdu na pochyłości przez wciskanie pedału przyspieszenia. Może to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.

Zawsze należy używać pedału hamulca lub hamulca postojowego.

Sygnalizacja awaryjnego hamowania (ESS) (opcja)

System sygnalizacji awaryjnego hamowania ostrzega kierowcę jadącego z tyłu o gwałtownym hamowaniu, włączając pulsujące światła ...

Układ regulacji prędkości jazdy

1. Lampka kontrolna 2. Lampka kontrolna ustawiania prędkości jazdy Układ regulacji prędkości jazdy pozwala na zaprogramowanie utrzymywania stał ...

Zobacz tez:

Środki ostrożności przy wykonywaniu czynności obsługowych w samochodzie
Akumulator Sprawdzić, czy przewody akumulatora są właściwie połączone oraz czy zaciski są prawidłowo dokręcone. Nie odłączać przewodów akumulatora (np. w celu jego wymiany), gdy silnik pracuje. Nie stosować przyspieszonego ładowania akumulatora. Na czas ładowania trzeba od ...

Odłączanie akumulatora
Aby zachować poziom naładowania akumulatora wystarczający do rozruchu silnika, zaleca się odłączenie akumulatora w przypadku bardzo długiego postoju. Przed odłączeniem akumulatora: zamknąć wszystkie otwory (drzwi, klapę baga& ...

Categorie