Hyundai i40: Układ regulacji prędkości jazdy

Hyundai i40 –> Jazda samochodem Hyundai –> Układ regulacji prędkości jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy


1. Lampka kontrolna

2. Lampka kontrolna ustawiania prędkości jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy pozwala na zaprogramowanie utrzymywania stałej prędkości przez pojazd bez potrzeby korzystania przez kierowcę z pedału przyspieszenia.

Przeznaczony jest do działania przy prędkościach powyżej 40 km/h.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

Podczas jazdy z włączonym układem regulacji prędkości jazdy w samochodzie z manualną skrzynią biegów nie wolno ustawiać dźwigni zmiany biegów w położenie neutralne bez wciśnięcia pedału sprzęgła, ponieważ doprowadzi to do nadmiernego wzrostu prędkości obrotowej silnika. Jeżeli to nastąpi, należy wcisnąć pedał sprzęgła lub zwolnić włącznik główny ON-OFF układu regulacji prędkości jazdy.

UWAGA

Podczas normalnego działania układu regulacji prędkości jazdy, gdy przycisk SET jest aktywowany lub reaktywowany po uruchomieniu hamulców, układ włączy się po około 3 sekundach. Takie opóźnienie jest normalne.

UWAGA

Aby włączyć układ regulacji prędkości jazdy, należy przynajmniej raz nacisnąć pedał hamulca po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika. Ma to na celu sprawdzenie działania włącznika hamulca, który jest ważnym elementem, umożliwiającym wyłączenie układu regulacji prędkości jazdy w normalnych warunkach.

Przełącznik tempomatu

Przełącznik tempomatu


CANCeL: Zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy.

/ CRUISe : Włączenie lub wyłączenie
układu regulacji prędkości jazdy.

ReS+: Przywrócenie lub zwiększenie zaprogramowanej prędkości jazdy.

SeT-: Ustawienie lub zmniejszenie zaprogramowanej prędkości jazdy.

Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy

Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy


1. Nacisnąć przycisk  /CRUISe
na kierownicy, aby włączyć układ. Lampka kontrolna tempomatu zapali się.

2. Przyspieszyć do wymaganej prędkości (wyższej niż 40 km/h).

UWAGA - Manualna skrzynia biegów

W przypadku samochodów wyposażonych w manualną skrzynię biegów, aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy po uruchomieniu silnika, należy przynajmniej raz nacisnąć pedał hamulca.

Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy


3. Opuścić dźwignię w dół (do położenia SeT-) i zwolnić ją przy wymaganej prędkości. Lampka kontrolna ustawienia tempomatu zapali się. Jednocześnie zwolnić pedał przyspieszenia.

Wymagana prędkość będzie utrzymywana automatycznie.

Przy podjeździe na strome wzniesienie pojazd może nieznacznie zwolnić, a przy zjeździe ze wzniesienia - lekko przyspieszyć.

Aby zwiększyć zaprogramowaną prędkość jazdy

Aby zwiększyć zaprogramowaną prędkość jazdy


Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur:

Aby zmniejszyć zaprogramowaną prędkość jazdy

Aby zmniejszyć zaprogramowaną prędkość jazdy


Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur:

Aby chwilowo przyspieszyć przy włączonym układzie regulacji prędkości jazdy:

Aby chwilowo zwiększyć prędkość, gdy włączony jest układ regulacji prędkości jazdy, wcisnąć pedał przyspieszenia.

Zwiększenie prędkości nie zakłóci działania układu regulacji prędkości ani nie zmieni zaprogramowanej prędkości.

Aby powrócić do ustawionej prędkości, należy zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

Aby zakończyć działanie układu regulacji prędkości jazdy

Aby zakończyć działanie układu regulacji prędkości jazdy


Każda z powyższych czynności spowoduje zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy (zgaśnie lampka kontrolna SET w zespole wskaźników), lecz nie spowoduje wyłączenia układu.

Aby przywrócić działanie układu regulacji prędkości jazdy, należy przesunąć dźwignię na kierownicy w górę (do położenia RES+). Pojazd powróci do jazdy z wcześniej zaprogramowaną prędkością.

Aby przywrócić zaprogramowaną prędkość jazdy przy aktualnej prędkości przekraczającej 40 km/h

Aby przywrócić zaprogramowaną prędkość jazdy przy aktualnej prędkości przekraczającej 40 km/h


Jeżeli do zakończenia działania układu regulacji prędkości jazdy użyto innego sposobu niż naciśnięcie przycisku
/CRUISe i układ jest nadal włączony, po przesunięciu dźwigni w górę (do położenia ReS+) zostanie przywrócona ostatnio zaprogramowana prędkość.

Jednakże nie zostanie ona przywrócona w przypadku, gdy prędkość samochodu spadła poniżej 40 km/h.

Aby wyłączyć układ regulacji prędkości jazdy:

Obie te czynności spowodują zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy. Aby przywrócić działanie układu regulacji prędkości jazdy, należy powtórzyć czynności opisane na poprzednich stronach w części pt. "Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy".

Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego hamowania

OSTRZEŻENIE Przy każdym opuszczaniu lub parkowaniu pojazdu należy zawsze włączyć hamulec postojowy i ustawić skrzynię biegó ...

System kontroli prędkości maksymalnej

Jeżeli kierowca nie chce przekraczać określonej prędkości, może ustawić prędkość maksymalną. W przypadku przekroczenia u ...

Zobacz tez:

Pokrywa silnika
Otwieranie Pociągnąć dźwignię zwalniającą i ustawić ją z powrotem w położeniu wyjściowym. Przesunąć zapadkę zabezpieczającą na bok w kierunku lewej strony samochodu i otworzyć pokrywę silnika. ...

Uwagi ogólne
Pokrętło regulacji zasięgu świateł przednich Włączniki świateł Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników Przednie światła przeciwmgielne* Otwieranie pokrywy wlewu paliwa Tylne światło przeciwmgielne Pozycja przełącznika ...

Categorie