Mazda 6: Obsługa odtwarzacza płyt CD

Obsługa odtwarzacza płyt CD


Typ

Odtwarzane dane

Odtwarzacz płyt muzycznych CD/MP3/WMA/AAC
 • Dane muzyczne (CD-DA)
 • Pliki MP3/WMA/AAC

 

UWAGA Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech typów plików będzie się różnić w zależności od systemu zapisu płyty.

Wkładanie płyty CD

Wsuń płytę CD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Mechanizm ustawi płytę we właściwej pozycji i rozpocznie odtwarzanie

UWAGA Odtwarzanie płyty będzie poprzedzone krótką przerwą, podczas której system odczytuje informacje zapisane cyfrowo na płycie CD.

Wysuwanie płyty CD

Aby wysunąć płytę, naciśnij przycisk wysuwania CD ( ).


Odtwarzanie

Naciśnij przycisk multimediów (
), aby przełączyć na tryb płyty CD i rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA Tryb odtwarzacza CD będzie niedostępny w przypadku, gdy nie została włożona żadna płyta.

Pauza Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Play/Pause (4).

Dotknij przycisku ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Szybkie przewijanie w przód/tył

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w przód ( ), aby szybko
przewinąć ścieżkę do przodu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w tył ( ), aby szybko przewinąć ścieżkę do
tyłu.

Wyszukiwanie ścieżki

Naciśnij raz przycisk zmiany ścieżki (
), aby przejść do początku odtwarzania kolejnej ścieżki.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) kilka sekund po rozpoczęciu
odtwarzania, aby przejść do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) po upłynięciu kilku sekund
odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki.

Wyszukiwanie folderu (podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC)

Aby zmienić bieżący folder na poprzedni, naciśnij ( ), by przejść do
następnego folderu, naciśnij ( ).


Skanowanie utworów muzycznych

Podczas odtwarzania płyty CD

Ta funkcja skanuje tytuły utworów na płycie i odtwarza 10 sekund każdego utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, którego chcesz słuchać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
w trakcie odtwarzania, aby wykonać skanowanie (numer utworu będzie migał).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
ponownie, aby wyłączyć skanowanie.

Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC

Ta funkcja skanuje tytuły utworów w aktualnie wybranym folderze i odtwarza 10 sekund każdego utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, którego chcesz słuchać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ) w trakcie odtwarzania, aby
wykonać skanowanie (numer utworu będzie migał).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
ponownie, aby wyłączyć skanowanie.

UWAGA Po wyłączeniu skanowania, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, gdzie skanowanie zostało włączone.

Ponowne odtwarzanie

Podczas odtwarzania płyty CD

 1.  Aby powtarzać odtwarzanie aktualnie słuchanej ścieżki, naciśnij w czasie odtwarzania przycisk powtarzania (1).

  Na wyświetlaczu pojawia się napis "TRACK RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


 2. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć powtarzanie utworu.

Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC

(Powtarzanie ścieżki)

 1.  Aby powtarzać odtwarzanie aktualnie słuchanej ścieżki, naciśnij w czasie odtwarzania przycisk powtarzania (1).

  Na wyświetlaczu pojawia się napis "TRACK RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


 2.  Aby wyłączyć powtarzanie utworu, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

(Powtarzanie folderu)

 1.  Aby powtórzyć odtwarzanie utworów w bieżącym folderze, naciśnij przycisk powtarzania (1) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się napis "FOLDER RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć powtarzanie utworu.

Odtwarzanie losowe

Utwory są wybierane i odtwarzane losowo.

Podczas odtwarzania płyty CD

 1.  Aby odtwarzać utwory na płycie CD w kolejności losowej, naciśnij podczas odtwarzania utworu przycisk odtwarzania losowego (2).

  Na wyświetlaczu pojawia się napis "DISC RDM" (Losowe odtwarzanie płyty) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Aby wyłączyć losowe odtwarzanie albumów, naciśnij przycisk ponownie.

Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC

(Losowe odtwarzanie zawartości folderu)

 1.  Aby odtwarzać utwory w folderze w kolejności losowej, naciśnij podczas odtwarzania przycisk odtwarzania losowego (2). Na wyświetlaczu pojawia się napis "FOLDER RDM" (Losowe odtwarzanie folderów) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Aby wyłączyć odtwarzanie utworów w kolejności losowej, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

(Losowe odtwarzanie całej zawartości płyty)

 1.  Aby odtworzyć utwory na płycie CD w kolejności losowej, naciśnij przycisk odtwarzania losowego (2) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund.

  Na wyświetlaczu pojawia się napis "DISC RDM" (Losowe odtwarzanie płyty) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


 2.  Aby wyłączyć losowe odtwarzanie albumów, naciśnij przycisk ponownie.

Przełączanie wyświetlacza

Informacja widoczna na wyświetlaczu systemu audio zmienia się zgodnie z poniższym opisem za każdym razem, kiedy podczas odtwarzania naciskany jest przycisk (3).

Płyta CD

Płyta CD


CD MP3/WMA/AAC

CD MP3/WMA/AAC


UWAGA
 •  Wyświetlane informacje (takie jak nazwa wykonawcy, tytuł utworu), odnoszą się jedynie do płyty CD, na której informacje te zostały nagrane.
 •  System nie wyświetla niektórych znaków. Znaki, których nie można wyświetlić, zastępowane są gwiazdką ( ).

Przewijanie ekranu

Jednorazowo może zostać wyświetlone tylko 13 znaków. Aby wyświetlić resztę znaków długiego tytułu, naciśnij przycisk (3). Zostanie wyświetlone kolejne 13 znaków. Po wyświetleniu ostatnich 13 znaków tytułu naciśnij ponownie przycisk (3), aby powrócić do wyświetlania początku tytułu.

UWAGA Liczba wyświetlanych znaków jest ograniczona.

Wyświetlane komunikaty

Wyświetlenie "CHECK CD" oznacza usterkę płyty CD. Sprawdź, czy płyta CD nie jest uszkodzona, zabrudzona lub porysowana, a następnie włóż ją ponownie w prawidłowy sposób. Jeśli komunikat ten pojawia się ponownie, włóż inną płytę CD znaną jako płyta dobrej jakości. Jeśli komunikat nadal się pojawia, odtwarzacz powinien zostać sprawdzony przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Obsługa radia (Typ B)

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie pasm ...

Obsługa gniazda AUX/portu USB

Do gniazda AUX można podłączyć przenośne urządzenie audio lub inne podobne urządzenia dostępne na rynku, aby słuchać muzyki wykorzystując głośniki w samochodzie. ...

Zobacz tez:

Specyfikacje
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm) ...

Podstawowe informacje
Wprowadzenie Uważaj, aby nie zranić się podczas sprawdzania swojego samochodu, wymiany koła lub przeprowadzania jakichkolwiek czynności związanych z jego konserwacją czy pielęgnacją, na przykład myciem go. Najlepiej ubierać grube rękawice robocze, na przykład rękawice bawełn ...

Categorie