Mazda 6: System monitorowania ciśnienia w oponach

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> System monitorowania ciśnienia w oponach

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach. Jeśli ciśnienie powietrza w którejkolwiek oponie jest zbyt niskie, system ostrzega kierowcę włączając w zestawie wskaźników lampkę ostrzegawczą systemu monitorowania ciśnienia w oponach i emitując sygnał dźwiękowy. System ten monitoruje ciśnienie w oponach w sposób pośredni, wykorzystując dane przesyłane przez czujniki prędkości kół układu ABS.

Aby umożliwić prawidłowe działanie systemu, konieczne jest jego aktywowanie przy ściśle określonych wartościach ciśnienia w oponach (wartości podane są na etykiecie ciśnienia opon). W celu wykonania aktywacji postępuj zgodnie z procedurą.

Patrz rozdział "Aktywacja Systemu monitorowania ciśnienia w oponach" na.

Lampka ostrzegawcza miga w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Patrz rozdział "Ostrzeżenie/Lampki ostrzegawcze" na.

stem monitorowania ciśnienia w oponach


PRZESTROGA
 •  Przy niskich temperaturach otoczenia sprawdzaj ciśnienie w każdej oponie, również w kole zapasowym (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) raz w miesiącu i uzupełnij ciśnienie do wartości zalecanej przez producenta samochodu na tabliczce samochodu lub etykiecie ciśnienia opon. (Jeżeli Twój samochód ma opony w innym rozmiarze niż ten wskazany na tabliczce samochodu lub etykiecie ciśnienia opon, powinieneś dowiedzieć się, jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia dla tych opon).

  Dla podniesienia bezpieczeństwa Twój samochód został wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), który za pomocą lampki ostrzegawczej informuje, że w jednej lub kilku oponach ciśnienie jest zbyt niskie. Gdy włączy się lampka ostrzegawcza ciśnienia, powinieneś jak najszybciej zatrzymać się i sprawdzić opony, a w razie konieczności napompować je do wymaganej wartości. Jazda na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem może spowodować ich przegrzanie i w konsekwencji uszkodzenie. Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa zużycie paliwa i przyspiesza zużycie bieżnika, może też utrudniać prowadzenie i zatrzymywanie samochodu.

  System TPMS nie zwalnia z obowiązku właściwej dbałości o opony. Musisz pamiętać o uzupełnianiu ciśnienia w oponach, nawet jeśli nie jest ono jeszcze na tyle niskie, by spowodować włączenie się lampki ostrzegawczej systemu TPMS.

  Twój samochód został również wyposażony w układ sygnalizujący nieprawidłowe działanie systemu TPMS.

  Układ ten jest powiązany z lampką ostrzegawczą ciśnienia opon. W momencie gdy system wykryje usterkę, lampka będzie migać przez około minutę, po czym zacznie świecić światłem ciągłym. To zjawisko będzie się powtarzać przy każdorazowym uruchomieniu samochodu do momentu wyeliminowania usterki. Gdy wskaźnik nieprawidłowego działania jest aktywny, system może nie wykryć lub nie informować o niskim ciśnieniu w oponach. Do usterek systemu TPMS może dojść z wielu powodów, m.in. na skutek założenia alternatywnych opon/kół, które uniemożliwiają prawidłowe działanie systemu TPMS. Po każdej wymianie jednej lub kilku opon/kół sprawdź, czy układ nie sygnalizuje nieprawidłowego działania TPMS, aby upewnić się, czy wymienione na zalecane lub alternatywne opony i koła umożliwiają systemowi TPMS właściwe funkcjonowanie.

 •  Zanim system zasygnalizuje problem, przez chwilę poddaje go wewnętrznej analizie, aby uniknąć fałszywych odczytów. Oznacza to, że nie wykazuje natychmiast gwałtownego spadku ciśnienia lub przebicia opony.

 

UWAGA Ponieważ system TPMS rozpoznaje drobne zmiany w stanie opony, zwłoka czasowa emisji ostrzeżenia może być szybsza lub wolniejsza w następujących przypadkach:
 •  Rozmiar, producent oraz typ opon jest inny niż podano w danych technicznych.
 •  Rozmiar, producent oraz typ danej opony jest inny niż parametry pozostałych opon lub opony znacznie różnią się pomiędzy sobą stopniem zużycia.
 •  Używane są opony typu run-flat, opony kolcowane, opony zimowe lub opony z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi.
 •  Używane jest tymczasowe koło zapasowe (Może wówczas migać lampka ostrzegawcza systemu monitorowania ciśnienia w oponach, która następnie będzie świecić światłem stałym).
 •  Oponę naprawiono korzystając z awaryjnego zestawu naprawczego do przebitej opony.
 •  Ciśnienie w oponie jest zbyt wysokie w stosunku do ciśnienia podanego w danych technicznych lub z jakiejś przyczyny ciśnienie nagle spadło, na przykład z powodu pęknięcia opony podczas jazdy.
 •  Samochód jedzie z prędkością mniejszą niż 15 km/h (w tym również, kiedy samochód jest zatrzymany) lub czas jazdy jest krótszy niż 5 minut.
 •  Samochód jedzie po nadzwyczaj nierównej lub śliskiej, oblodzonej drodze.
 •  Często powtarzane jest nagłe ruszanie kierownicą oraz szybkie przyspieszanie/ zwalnianie, jak podczas agresywnej jazdy na krętej drodze.
 •  Na jedną z opon wywarto silny nacisk, na przykład poprzez załadowanie ciężkiego bagażu z jednej strony samochodu.
 •  Podczas aktywacji systemu nie wprowadzono wartości ciśnienia wyszczególnionego w danych technicznych.

Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w oponach

Dla prawidłowego działania systemu w poniższych okolicznościach należy wykonać jego aktywację.

Sposób wykonania aktywacji

 1.  Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i zaciągnij mocno hamulec postojowy.
 2.  Poczekaj aż opony się ochłodzą, a następnie wyreguluj ciśnienie we wszystkich czterech (4) oponach do wartości ciśnienia podanej na tabliczce ciśnienia w oponach znajdującej się na ramie drzwi kierowcy (przy otwartych drzwiach).

  Patrz "Opony" na.

 3.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 4.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET systemu monitorowania ciśnienia w oponach i sprawdź, czy lampka ostrzegawcza tego systemu w zestawie wskaźników dwukrotnie mignie oraz czy zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Sposób wykonania aktywacji


PRZESTROGA Jeśli procedurę aktywacji wykonasz bez regulacji ciśnienia w oponach, system nie będzie w stanie wykryć normalnego ciśnienia w oponach i może nie włączać lampki ostrzegawczej systemu monitorowania ciśnienia w oponach, nawet jeśli ciśnienie będzie niskie lub włączać lampkę przy prawidłowym ciśnieniu w oponach.

Wyreguluj ciśnienie we wszystkich czterech oponach i wykonaj aktywację systemu w momencie włączenia się lampki ostrzegawczej. Jeśli lampka ostrzegawcza włącza się z innej przyczyny niż przebita opona, ciśnienie we wszystkich czterech oponach mogło obniżyć się w sposób naturalny.

Jeśli naciśniesz na przycisk podczas jazdy, aktywacja systemu nie zostanie wykonana.

Tempomat

Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h. OSTRZEŻENIE Nie używaj tempomatu w następujących waru ...

Filtr cząstek stałych

Filtr Cząstek Stałych silników Diesla gromadzi i usuwa większość cząstek stałych (PM) z gazów spalinowych silnika Diesla. Cząstki stałe (PM) zgromadzone w filtrze ...

Zobacz tez:

Położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów Geartronic - tryb automatyczny
D: Położenia dźwigni skrzyni biegów - tryb automatyczny. M (+/-): Położenia dźwigni skrzyni biegów - tryb manualny. Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, patrz strona 57. P - P ...

Wykonywanie prac
Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć zapłon. Wentylator chłodnicy może się włączyć, nawet gdy wyłączony jest z ...

Categorie