Mazda 6: Tempomat

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Tempomat

Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h.

OSTRZEŻENIE Nie używaj tempomatu w następujących warunkach: Użycie tempomatu zagraża bezpieczeństwu i może spowodować utratę kontroli nad samochodem w poniższych warunkach.
 •  Teren górzysty
 •  Strome wzniesienia
 •  Duży lub nieregularny ruch uliczny
 •  Śliska lub kręta droga
 •  Podobne warunki, które wymagają częstych zmian prędkości

Przyciski sterowania tempomatem

Przyciski sterowania tempomatem


Główne wskazanie tempomatu (kolor biały)/Wskazanie ustawienia tempomatu (kolor zielony)

Główne wskazanie tempomatu


Wskazanie to może mieć dwa kolory.

Główne wskazanie tempomatu (kolor biały)

Wskazanie włącza się (kolor biały) po uaktywnieniu tempomatu.

Wskazanie ustawienia tempomatu (kolor zielony)

Wskazanie włącza się (kolor zielony) w momencie ustawienia prędkości jazdy.

Włączanie/Wyłączanie

Z regulowanym ogranicznikiem prędkości

Aby uaktywnić system, naciśnij przycisk MODE. Główne wskazanie tempomatu (białe) włącza się.

Aby wyłączyć tempomat, naciśnij przycisk OFF/CAN.

Główne wskazanie tempomatu (białe) wyłącza się.

UWAGA W przypadku naciśnięcia przycisku MODE podczas działania tempomatu system ten przełącza się na regulowany ogranicznik prędkości.

Bez regulowanego ogranicznika prędkości

Aby uaktywnić system, naciśnij przycisk ON. Główne wskazanie tempomatu (białe) włącza się.

Aby wyłączyć tempomat, naciśnij przycisk OFF/CAN.

Główne wskazanie tempomatu (białe) wyłącza się.

OSTRZEŻENIE Zawsze wyłączaj tempomat, kiedy go nie używasz: Pozostawienie tempomatu w stanie gotowości gdy nie jest używany, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ możesz przypadkowo nacisnąć jeden z przycisków i niespodziewanie uruchomić sterowanie samochodu tempomatem. Może to spowodować utratę kontroli nad samochodem i wypadek.

 

UWAGA Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, wówczas zachowywany jest stan działania systemu, jaki miał miejsce przed wyłączeniem zapłonu. Na przykład, gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, gdy tempomat był aktywny, system ten uaktywni się przy kolejnym ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

Aby ustawić prędkość

 1. (Z regulowanym ogranicznikiem prędkości) Uruchom tempomat, naciskając na przycisk MODE. Główne wskazanie tempomatu (białe) włącza się.

  (Bez regulowanego ogranicznika prędkości) Uruchom tempomat, naciskając na przycisk ON. Główne wskazanie tempomatu (białe) włącza się.

 2.  Przyspiesz do prędkości, którą zamierzasz ustawić. Musi być wyższa od 25 km/h.
 3.  Ustaw tempomat, naciskając przycisk SET - przy żądanej prędkości.

  Tempomat zostanie ustawiony w momencie naciśnięcia przycisku SET -. Jednocześnie zdejmij nogę z pedału przyspieszenia. Wskazanie ustawienia tempomatu (zielone) włącza się.

UWAGA
 •  Ustawień prędkości dla tempomatu nie można wprowadzić w wymienionych poniżej okolicznościach:
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P lub N.
 •  (Manualna skrzynia biegów) Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej.
 •  Włączony jest hamulec postojowy.
 •  (Samochody z regulowanym ogranicznikiem prędkości) Naciśnięto przycisk MODE regulowanego ogranicznika prędkości.
 •  Zwolnij przycisk SET lub RES/ , gdy samochód osiągnie żądaną prędkość. Przytrzymywanie przycisku RES/ spowoduje dalszy wzrost prędkości, a przytrzymywanie przycisku SET jej spadek (z wyjątkiem sytuacji, w której naciśnięty jest pedał przyspieszenia).
 •  Jadąc pod górę samochód może chwilowo zwolnić, jadąc w dół - przyspieszyć.
 •  Tempomat wyłączy się, gdy prędkość samochodu spadnie poniżej 21 km/h przy wjeździe pod górę.
 •  Tempomat może wyłączyć się, jeżeli prędkość pojazdu spadnie o około 15 km/h poniżej ustawionej prędkości, na przykład podczas podjazdu pod długie, strome wzniesienie.

W zestawie wskaźników wyświetlana jest prędkość samochodu ustawiona za pomocą tempomatu.

Aby ustawić prędkość


Aby zwiększyć prędkość jazdy, gdy tempomat jest włączony

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby zwiększyć prędkość używając przełącznika tempomatu

Naciśnij przycisk RES/+ i przytrzymaj go.

Twój samochód przyspieszy. Zwolnij przycisk przy żądanej prędkości.

Naciśnij przycisk RES/+ i od razu go puść, aby wyregulować ustawioną prędkość. Wielokrotne naciśnięcie spowoduje zwiększenie ustawionej prędkości zgodnie z ilością naciśnięć.

Zwiększanie prędkości przez pojedyncze wciśnięcie przycisku RES/+

Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w km/h: 1 km/h (0,6 mph)

Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w mph: 1 mph (1,6 km/h)

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał, aby przyspieszyć do żądanej prędkości. Naciśnij przycisk SET - i puść go natychmiast.

UWAGA Naciśnij pedał przyspieszenia, jeśli chcesz chwilowo zwiększyć prędkość, pomimo że tempomat jest włączony.

Przyspieszenie nie będzie mieć wpływu na ustawioną prędkość ani jej nie zmieni. Zdejmij nogę z pedału przyspieszenia, aby wrócić do ustawionej prędkości.

Aby zmniejszyć prędkość jazdy, gdy tempomat jest włączony

Naciśnij przycisk SET - i przytrzymaj go.

Samochód stopniowo zwolni.

Zwolnij przycisk przy żądanej prędkości.

Naciśnij przycisk SET - i od razu go puść, aby wyregulować ustawioną prędkość.

Wielokrotne naciśnięcie spowoduje zmniejszenie ustawionej prędkości zgodnie z ilością naciśnięć.

Zmniejszanie prędkości przez pojedyncze wciśnięcie przycisku SET -

Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w km/h: 1 km/h (0,6 mph) Wskazanie w zestawie wskaźników prędkości samochodu w mph: 1 mph (1,6 km/h)

Aby przywrócić pracę tempomatu przy prędkości jazdy wyższej od 25 km/h

Jeśli wyłączyłeś system, nie korzystając z przycisku OFF/CAN (np. naciskając na pedał hamulca), a system jest nadal aktywny, ostatnio ustawiona prędkość zostanie automatycznie przywrócona, gdy zostanie naciśnięty przycisk RES/ +.

Jeśli prędkość samochodu spadnie poniżej 25 km/h, zwiększ prędkość do co najmniej 25 km/h i naciśnij przycisk RES/ +.

Wyłączanie tymczasowe

Aby tymczasowo wyłączyć tempomat, zastosuj jedną z metod:

Jeśli przycisk RES/+ zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do prędkości ustawionej wcześniej.

UWAGA
 •  W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych poniżej okoliczności, tempomat jest tymczasowo wyłączany.
 •  Włączony jest hamulec postojowy.
 •  (Samochody z regulowanym ogranicznikiem prędkości) Naciśnięto przycisk MODE regulowanego ogranicznika prędkości.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji P lub N.
 •  (Manualna skrzynia biegów) Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej.
 •  Jeśli tempomat został tymczasowo wyłączony ze względu na choćby jeden z warunków powodujących wyłączenie go, prędkości nie można ponownie ustawić.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Tempomatu nie można wyłączyć podczas jazdy w trybie manualnym (dźwignia wybierania biegów przestawiona z pozycji D w pozycję M). Wówczas hamulec silnika nie będzie włączany, nawet jeśli nastąpi redukcja biegów. Jeśli chcesz zwolnić, ustaw mniejszą prędkość jazdy lub naciśnij na pedał hamulca.

Wyłączanie

Jeśli żądana prędkość została ustawiona (włącza się wskazanie ustawionego tempomatu (kolor zielony))

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF/CAN lub naciśnij dwukrotnie przycisk OFF/ CAN.

Jeśli żądana prędkość nie została ustawiona (włącza się główne wskazanie tempomatu (kolor biały))

Naciśnij przycisk OFF/CAN.

Czujnik ultradźwiękowy (tylny)

Czujniki ultradźwiękowe (tylne) działają, emitując fale ultradźwiękowe odbijane od przeszkód z tyłu samochodu i odbierając je w drodze powrotnej. Czujniki ultrad ...

System monitorowania ciśnienia w oponach

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach. Jeśli ciśnienie powietrza w którejkolwiek oponie jest zbyt ...

Zobacz tez:

Wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia pojazdu
Nigdy nie wolno przełączać zakresów z położenia P (parkowanie) lub N (neutralny) w inne położenie przy wciśniętym pedale przyspieszenia. Nigdy nie ustawiać położenia P, gdy pojazd jest w ruchu. Przed podjęciem pr& ...

Napełnianie paliwem
Nie przepełniać zbiornika, ale zakończyć tankowanie w momencie odcięcia go przez króciec pompy paliwa UWAGA W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może następować przelewanie się nadmiaru paliwa. Nie należy stosować paliwa o jakości niższej niż określ ...

Categorie