Mazda 6: Zaawansowany system wspomagający hamowanie (ASCBS) (Z wyjątkiem Indonezji, Malezji i Tajwanu)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Zaawansowany system wspomagający hamowanie (ASCBS) (Z wyjątkiem Indonezji, Malezji i Tajwanu)

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) ostrzega kierowcę o możliwej kolizji za pomocą wyświetlacza oraz sygnału ostrzegawczego, gdy kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (FSC) rozpoznaje pojazd poprzedzający lub pieszego i określa, że kolizja z takim obiektem jest nieunikniona, o ile samochód porusza się z prędkością od około 4 do 80 km/h, jeśli obiektem jest pojazd poprzedzający i z prędkością od około 10 do 80 km/h, jeśli obiektem jest pieszy. Ponadto system ten łagodzi skutki ewentualnej kolizji poprzez sterowanie hamulcami (hamulce SCBS) w momencie określenia przez system, że kolizja jest nieunikniona. Co więcej, gdy kierowca wciska pedał hamulca, hamulce są włączane mocno i szybko, co stanowi dodatkowe wsparcie. (Wspomaganie hamowania (wspomaganie hamowania w zaawansowanym systemie SCBS))

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (ASCBS) (Z wyjątkiem Indonezji, Malezji i Tajwanu)


OSTRZEŻENIE Nie polegaj całkowicie na zaawansowanym systemie wspomagającym hamowanie (A-SCBS):
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) zaprojektowano wyłącznie w celu ograniczenia uszkodzeń w razie kolizji. Poleganie wyłącznie na systemie, prowadzące do sytuacji, w której pedał przyspieszenia lub pedał hamulca uruchamiane są w sposób nieprawidłowy, może doprowadzić do wypadku.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) reaguje na pojazd poprzedzający lub na pieszego. System ten nie reaguje na przeszkody, takie jak ściana, pojazdy 2-kołowe czy zwierzęta.

 

PRZESTROGA Wyłącz ten system, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu w wymienionych poniżej okolicznościach:
 •  Samochód jest holowany lub holuje inny pojazd.
 •  Samochód znajduje się na stanowisku rolkowym.
 •  Podczas jazdy po nierównych drogach, na przykład pokrytych gęstą trawą lub podczas jazdy w terenie.

Patrz rozdział "Wyłączanie działania zaawansowanego systemu wspomagającego hamowanie (A-SCBS)" na, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć system A-SCBS.

 

UWAGA
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) zadziała w następujących okolicznościach.
 •  Silnik jest uruchomiony.
 •  Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) systemu SCBS nie świeci się.
 •  (Obiektem jest pojazd poprzedzający) Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 4 do 80 km/h.
 •  (Obiektem jest pieszy) Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 10 do 80 km/h.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) nie jest wyłączony.
 • W poniższych okolicznościach zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) może nie działać prawidłowo.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) nie będzie działał, jeśli kierowca będzie świadomie wykonywał czynności związane z jazdą (posługując się pedałem przyspieszenia i kierownicą).
 •  Istnieje możliwość częściowego zetknięcia się z pojazdem z przodu.
 •  Samochód porusza się po śliskiej nawierzchni drogowej, na przykład mokrej lub oblodzonej bądź pokrytej śniegiem.
 •  Działanie hamulców jest pogorszone w wyniku niskich temperatur lub mokrych hamulców.
 •  Samochód jedzie z taką samą prędkością jak pojazd poprzedzający go.
 •  Pedał przyspieszenia jest naciśnięty.
 •  Pedał hamulca jest naciśnięty.
 •  Kierowca rusza kierownicą.
 •  Kierowca manewruje dźwignią zmiany biegów.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) może zadziałać w następujących okolicznościach.
 •  Podczas wchodzenia w zakręt na drodze znajdują się jakieś obiekty.
 •  Podczas jazdy na zakręcie na przeciwległym pasie jadą inne samochody.
 •  Podczas przejeżdżania przez bramki poboru opłat.
 •  Podczas przejeżdżania przez niskie bramy, wąskie bramy, myjnie automatyczne lub tunele.
 •  Jeśli nagle zbliżasz się do pojazdu jadącego z przodu.
 •  Pojazdy 2-kołowe, zwierzęta lub drzewa.
 •  (Manualna skrzynia biegów) Jeśli samochód zostanie zatrzymany przez działanie systemu SCBS i nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła, silnik wyłączy się.

Tymczasowe wyłączanie systemu

System jest tymczasowo wyłączany (pozostając w stanie gotowości) po wykonaniu jednej z poniższych czynności w momencie wyświetlania ekranu regulowanego ogranicznika prę ...

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

Jeśli zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) działa, lampka sygnalizacyjna (czerwona) miga. Ostrzeżenie o możliwości kolizji Gdy istnieje prawdopodobień ...

Zobacz tez:

Zabezpieczenie przed kradzieżą
Ostrzeżenie Nie uaktywniać blokady, gdy w samochodzie znajdują się pasażerowie! Otwarcie drzwi od wewnątrz nie będzie możliwe. Uaktywnienie układu powoduje zablokowanie wszystkich drzwi w taki sposyb, że nie ma możliwo ...

Lampka sygnalizacji usterki EPB (opcja)
OSTROŻNIE Jeśli przełącznik elektrycznego hamulca postojowego nie działa prawidłowo, to może się zapalić lampka ostrzegawcza EPB. Wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie po kilku minutach. Lampka ostrzegawcza zga ...

Categorie