Mazda 6: Zaawansowany system wspomagający hamowanie (ASCBS) (Z wyjątkiem Indonezji, Malezji i Tajwanu)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Zaawansowany system wspomagający hamowanie (ASCBS) (Z wyjątkiem Indonezji, Malezji i Tajwanu)

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) ostrzega kierowcę o możliwej kolizji za pomocą wyświetlacza oraz sygnału ostrzegawczego, gdy kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (FSC) rozpoznaje pojazd poprzedzający lub pieszego i określa, że kolizja z takim obiektem jest nieunikniona, o ile samochód porusza się z prędkością od około 4 do 80 km/h, jeśli obiektem jest pojazd poprzedzający i z prędkością od około 10 do 80 km/h, jeśli obiektem jest pieszy. Ponadto system ten łagodzi skutki ewentualnej kolizji poprzez sterowanie hamulcami (hamulce SCBS) w momencie określenia przez system, że kolizja jest nieunikniona. Co więcej, gdy kierowca wciska pedał hamulca, hamulce są włączane mocno i szybko, co stanowi dodatkowe wsparcie. (Wspomaganie hamowania (wspomaganie hamowania w zaawansowanym systemie SCBS))

Zaawansowany system wspomagający hamowanie (ASCBS) (Z wyjątkiem Indonezji, Malezji i Tajwanu)


OSTRZEŻENIE Nie polegaj całkowicie na zaawansowanym systemie wspomagającym hamowanie (A-SCBS):
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) zaprojektowano wyłącznie w celu ograniczenia uszkodzeń w razie kolizji. Poleganie wyłącznie na systemie, prowadzące do sytuacji, w której pedał przyspieszenia lub pedał hamulca uruchamiane są w sposób nieprawidłowy, może doprowadzić do wypadku.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) reaguje na pojazd poprzedzający lub na pieszego. System ten nie reaguje na przeszkody, takie jak ściana, pojazdy 2-kołowe czy zwierzęta.

 

PRZESTROGA Wyłącz ten system, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu w wymienionych poniżej okolicznościach:
 •  Samochód jest holowany lub holuje inny pojazd.
 •  Samochód znajduje się na stanowisku rolkowym.
 •  Podczas jazdy po nierównych drogach, na przykład pokrytych gęstą trawą lub podczas jazdy w terenie.

Patrz rozdział "Wyłączanie działania zaawansowanego systemu wspomagającego hamowanie (A-SCBS)" na, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć system A-SCBS.

 

UWAGA
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) zadziała w następujących okolicznościach.
 •  Silnik jest uruchomiony.
 •  Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) systemu SCBS nie świeci się.
 •  (Obiektem jest pojazd poprzedzający) Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 4 do 80 km/h.
 •  (Obiektem jest pieszy) Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 10 do 80 km/h.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) nie jest wyłączony.
 • W poniższych okolicznościach zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) może nie działać prawidłowo.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) nie będzie działał, jeśli kierowca będzie świadomie wykonywał czynności związane z jazdą (posługując się pedałem przyspieszenia i kierownicą).
 •  Istnieje możliwość częściowego zetknięcia się z pojazdem z przodu.
 •  Samochód porusza się po śliskiej nawierzchni drogowej, na przykład mokrej lub oblodzonej bądź pokrytej śniegiem.
 •  Działanie hamulców jest pogorszone w wyniku niskich temperatur lub mokrych hamulców.
 •  Samochód jedzie z taką samą prędkością jak pojazd poprzedzający go.
 •  Pedał przyspieszenia jest naciśnięty.
 •  Pedał hamulca jest naciśnięty.
 •  Kierowca rusza kierownicą.
 •  Kierowca manewruje dźwignią zmiany biegów.
 •  Zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) może zadziałać w następujących okolicznościach.
 •  Podczas wchodzenia w zakręt na drodze znajdują się jakieś obiekty.
 •  Podczas jazdy na zakręcie na przeciwległym pasie jadą inne samochody.
 •  Podczas przejeżdżania przez bramki poboru opłat.
 •  Podczas przejeżdżania przez niskie bramy, wąskie bramy, myjnie automatyczne lub tunele.
 •  Jeśli nagle zbliżasz się do pojazdu jadącego z przodu.
 •  Pojazdy 2-kołowe, zwierzęta lub drzewa.
 •  (Manualna skrzynia biegów) Jeśli samochód zostanie zatrzymany przez działanie systemu SCBS i nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła, silnik wyłączy się.

Tymczasowe wyłączanie systemu

System jest tymczasowo wyłączany (pozostając w stanie gotowości) po wykonaniu jednej z poniższych czynności w momencie wyświetlania ekranu regulowanego ogranicznika prę ...

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

Jeśli zaawansowany system wspomagający hamowanie (A-SCBS) działa, lampka sygnalizacyjna (czerwona) miga. Ostrzeżenie o możliwości kolizji Gdy istnieje prawdopodobień ...

Zobacz tez:

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości
lub świeci w kolorze białym lub zielonym. Lampka świeci w kolorze białym System jest włączony. Lampka świeci w kolorze zielonym Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości jest aktywny. Ustawiona prędkość wyświet ...

Funkcja niezależnego napędu (jazda bez naciskania pedału przyspieszenia)
Funkcja ta umożliwia bardziej elastyczne manewrowanie samochodem przy niewielkiej prędkości (parkowanie, korki...). Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, hamulec jest zwolniony i wybrane jest położenie D, M lub R, samochód rusza w momencie zwolnienia peda& ...

Categorie