Opel Insignia: Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym

System ostrzegania o zderzeniu czołowym pomaga uniknąć kolizji czołowej lub ograniczyć jej skutki.

Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym


Wykrycie pojazdu poprzedzającego jest sygnalizowane lampką kontrolną .


Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym


Jeśli pojazd zbyt szybko zbliża się do bezpośrednio poprzedzającego go samochodu, zostaje uruchomione ostrzeżenie akustyczne, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się ostrzeżenie.

Aby system ostrzegania o zderzeniu czołowym mygł działać, musi być włączony w menu personalizacji ustawień i nie może zostać dezaktywowany przyciskiem (w
zależności od systemu, patrz poniżej).

Na wyposażeniu pojazdu może znajdować się jedna z dwych wersji systemu ostrzegania o zderzeniu czołowym:

System ostrzegania o zderzeniu czołowym wykorzystujący układ radaryw

System wykorzystuje czujnik radarowy umieszczony za kratą chłodnicy, wykrywający pojazdy znajdujące bezpośrednio z przodu na tym samym torze jazdy, w odległości maks. 150 m.

Włączanie

System ostrzegania o zderzeniu czołowym uruchamia się automatycznie przy prędkości przekraczającej prędkość marszu, pod warunkiem że ustawienie Autom.

przygotowanie do kolizji w menu personalizacji ustawień nie jest wyłączone.

Wybyr czułości systemu

Czułość ostrzeżenia można ustawić na bliskie, średnie lub dalekie.

Wybyr czułości systemu


Nacisnąć przycisk - aktualne
ustawienie pojawi się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Ponownie nacisnąć przycisk , aby zmienić czułość
systemu. Ustawienie pokazuje się rywnież w wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Wybyr czułości systemu


Należy pamiętać, że ustawienie czułości określające czas zadziałania systemu jest rywnież używane przez adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości jako ustawienie odległości od pojazdu poprzedzającego. W związku z tym zmiana ustawienia czułości systemu powoduje jednoczesną zmianę ustawienia odległości od pojazdu poprzedzającego w adaptacyjnym układzie automatycznej kontroli prędkości.

Ostrzeganie kierowcy

Gdy układ wykryje pojazd poruszający się na tym samym torze jazdy, w zestawie wskaźnikyw zaświeci się zielona lampka kontrolna ostrzegająca o pojeździe z przodu . Lampka kontrolna
zmienia
kolor na żyłty, gdy odległość od pojazdu poprzedzającego nadmiernie się zmniejszyła lub w przypadku zbyt szybkiego zbliżania się do innego pojazdu.

Ostrzeganie kierowcy


Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się symbol ostrzeżenia o zderzeniu.

Jeśli kolizja jest bliska, rozlega się ostrzeżenie akustyczne. Jeśli sytuacja na drodze tego wymaga, należy wcisnąć pedał hamulca.

Ustawienia

Ustawienia można zmienić w menu personalizacji ustawień w kolorowym wyświetlaczu informacyjnym.

Wybrać odpowiednie ustawienia w Ustawienia, I Pojazd w kolorowym wyświetlaczu kierowcy.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

System ostrzegania o zderzeniu czołowym wykorzystujący układ przedniej kamery

System wykorzystuje układ przedniej kamery zamontowanej na szybie przedniej, wykrywający pojazdy znajdujące bezpośrednio z przodu na tym samym torze jazdy, w odległości ok. 60 m.

Włączanie

System ostrzegania o zderzeniu czołowym uruchamia się automatycznie przy prędkości przekraczającej 40 km/h, pod warunkiem że nie został dezaktywowany przyciskiem ,
patrz poniżej.

Wybyr czułości systemu

Czułość ostrzeżenia można ustawić na bliskie, średnie lub dalekie.

Wybyr czułości systemu


Nacisnąć przycisk - aktualne
ustawienie pojawi się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Ponownie nacisnąć przycisk , aby zmienić czułość
systemu.


Ostrzeganie kierowcy

Gdy układ wykryje pojazd poruszający się na tym samym torze jazdy, w zestawie wskaźnikyw zaświeci się zielona lampka kontrolna ostrzegająca o pojeździe z przodu .Gdy odległość od pojazdu poprzedzającego nadmiernie się zmniejszy lub gdy pojazd zbyt szybko zbliża się do innego pojazdu i kolizja jest bliska, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się symbol ostrzeżenia o zderzeniu.

Jednocześnie włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Jeśli sytuacja na drodze tego wymaga, należy wcisnąć pedał hamulca.

Wyłączanie

System można wyłączyć. Naciskać przycisk V - wielokrotnie, aż na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy wyświetlony zostanie Przedni układ ostrzegania wyłączony.

Zespył czujnika radarowego

Zespył czujnika radarowego jest zamontowany za kratą chłodnicy, poniżej emblematu marki. Ostrzeżenie Czujnik radarowy został precy ...

Informacje ogylne dotyczące obydwu wersji systemyw ostrzegania o zderzeniu czołowym

Ostrzeżenie System ostrzegania o zderzeniu czołowym jedynie ostrzega kierowcę i nie włącza hamulcyw.W przypadku zbliżania się do ...

Zobacz tez:

Technologia bezprzewodowa Bluetooth audIO (opcja)
czym jest technologia bezprzewodowa Bluetooth? Bluetooth jest bezprzewodową technologią umożliwiającą łączenie wielu urządzeń znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie, na przykład zasilanych bateryjnie zestaw&oacu ...

Wyświetlacz o przekątnej 4,2''
Obsługiwać wyświetlacz za pomocą przyciskyw pod wyświetlaczem. Nacisnąć przycisk i wybrać ikonę Ustawienia przez obrycenie naciśnięcie przycisku MENU. Wybrać stronę menu czasu. Ustawianie zegara Wybrać pozycję men ...

Categorie