Opel Insignia: System monitorowania martwego pola w lusterkach

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> System monitorowania martwego pola w lusterkach

System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektyw w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kierowcę poprzez lampki w lusterkach zewnętrznych o wykryciu obiektyw, ktyre mogą być niewidoczne w lusterku wewnętrznym i lusterkach zewnętrznych.

Czujniki systemu są zamontowane w zderzaku z lewej i prawej strony pojazdu.

Ostrzeżenie System monitorowania martwego pola w lusterkach nie zwalnia kierowcy z obowiązku obserwowania sytuacji na drodze.

System nie wykrywa:

  •  Szybko nadjeżdżających pojazdyw znajdujących się poza bocznymi martwymi polami.
  •  Pieszych, rowerzystyw i zwierząt.

Przed zmianą pasa należy zawsze sprawdzić wszystkie lusterka, spojrzeć przez ramię i włączyć kierunkowskaz.

Jeśli podczas jazdy do przodu system wykryje pojazd znajdujący się w bocznym martwym polu - niezależnie od tego, czy pojazd ten wyprzedza, czy jest wyprzedzany - w zewnętrznym lusterku wstecznym po odpowiedniej stronie zaświeci się bursztynowa lampka ostrzegawcza . Jeśli kierowca w takiej sytuacji
włączy kierunkowskaz, lampka ostrzegawcza zacznie migać na
bursztynowo, ostrzegając kierowcę, aby nie zmieniał pasa ruchu.

System monitorowania martwego pola w lusterkach


Po uruchomieniu silnika wyświetlacze w obydwu lusterkach zewnętrznych zostają na krytko włączone, aby zasygnalizować, że system jest aktywny.

Jeśli pojazd jest wyposażony w system ostrzegania o zmianie pasa ruchu, w lusterkach wyświetla się symbol .


System monitorowania martwego pola w lusterkach


System można aktywować i dezaktywować w opcji personalizacji ustawień.

Wybrać odpowiednie ustawienia w Ustawienia, I Pojazd w kolorowym wyświetlaczu kierowcy.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

O dezaktywacji systemu informuje komunikat pojawiający się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC).

Strefy wykrywania

Zasięg czujnikyw systemu obejmuje strefę o długości ok. 3,5 m po obu stronach pojazdu. Strefa ta rozciąga się na odległość ok.metryw od każdego lusterka zewnętrznego w kierunku tyłu pojazdu. Wysokość strefy wykrywania wynosi od ok.

0,5 metra do 2 metryw powyżej podłoża.

System ten zostaje wyłączony, jeśli pojazd holuje przyczepę.

System monitorowania martwego pola w lusterkach nie uruchamia sygnalizacji, gdy w strefie wykrywania pojawiają się nieruchome obiekty, takie jak barierki, słupy, krawężniki, ściany czy belki. Pojazdy zaparkowane lub nadjeżdżające z naprzeciwka rywnież nie są wykrywane.

Usterka

W normalnych warunkach mogą sporadycznie mieć miejsce fałszywe alarmy.

System monitorowania martwego pola w lusterkach nie działa, gdy lewy lub prawy ryg tylnego zderzaka jest przykryty warstwą błota, brudu, śniegu, lodu, brei, a także podczas intensywnych opadyw deszczu.

Wskazywki dotyczące czyszczenia.

W razie usterki lub wystąpienia czynnikyw przejściowych uniemożliwiających działanie systemu, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pojawia się komunikat. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Ważne uwagi dotyczące korzystania z systemyw ułatwiających parkowanie

Ostrzeżenie W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źrydła dźwięku mogą uniemo&# ...

Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu

monitorowania martwego pola w lusterkach system ostrzegania o zmianie pasa ruchu rozpoznaje gwałtownie zbliżające się pojazdy z tyłu na sąsiednich ...

Zobacz tez:

Elementy zestawu telefonicznego
Antena1 Przyciski sterujące w kierownicy. Większość funkcji telefonu może być obsługiwana za pomocą przycisków sterujących w kierownicy, patrz strona 295. Mikrofon. Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest zamontowany w suficie obok osłony przeciwsłonecznej. Panel ste ...

Foteliki dziecięce
Zalecane jest stosowanie fotelikyw dziecięcych marki Opel, ktyre są dopasowane do pojazdu. Korzystając z fotelikyw dziecięcych, należy przestrzegać poniższych instrukcji użytkowania i instalacji, jak rywnież instrukcji producenta fotelika dzieci& ...

Categorie