Opel Insignia: System monitorowania martwego pola w lusterkach

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> System monitorowania martwego pola w lusterkach

System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektyw w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kierowcę poprzez lampki w lusterkach zewnętrznych o wykryciu obiektyw, ktyre mogą być niewidoczne w lusterku wewnętrznym i lusterkach zewnętrznych.

Czujniki systemu są zamontowane w zderzaku z lewej i prawej strony pojazdu.

Ostrzeżenie System monitorowania martwego pola w lusterkach nie zwalnia kierowcy z obowiązku obserwowania sytuacji na drodze.

System nie wykrywa:

  •  Szybko nadjeżdżających pojazdyw znajdujących się poza bocznymi martwymi polami.
  •  Pieszych, rowerzystyw i zwierząt.

Przed zmianą pasa należy zawsze sprawdzić wszystkie lusterka, spojrzeć przez ramię i włączyć kierunkowskaz.

Jeśli podczas jazdy do przodu system wykryje pojazd znajdujący się w bocznym martwym polu - niezależnie od tego, czy pojazd ten wyprzedza, czy jest wyprzedzany - w zewnętrznym lusterku wstecznym po odpowiedniej stronie zaświeci się bursztynowa lampka ostrzegawcza . Jeśli kierowca w takiej sytuacji
włączy kierunkowskaz, lampka ostrzegawcza zacznie migać na
bursztynowo, ostrzegając kierowcę, aby nie zmieniał pasa ruchu.

System monitorowania martwego pola w lusterkach


Po uruchomieniu silnika wyświetlacze w obydwu lusterkach zewnętrznych zostają na krytko włączone, aby zasygnalizować, że system jest aktywny.

Jeśli pojazd jest wyposażony w system ostrzegania o zmianie pasa ruchu, w lusterkach wyświetla się symbol .


System monitorowania martwego pola w lusterkach


System można aktywować i dezaktywować w opcji personalizacji ustawień.

Wybrać odpowiednie ustawienia w Ustawienia, I Pojazd w kolorowym wyświetlaczu kierowcy.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

O dezaktywacji systemu informuje komunikat pojawiający się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC).

Strefy wykrywania

Zasięg czujnikyw systemu obejmuje strefę o długości ok. 3,5 m po obu stronach pojazdu. Strefa ta rozciąga się na odległość ok.metryw od każdego lusterka zewnętrznego w kierunku tyłu pojazdu. Wysokość strefy wykrywania wynosi od ok.

0,5 metra do 2 metryw powyżej podłoża.

System ten zostaje wyłączony, jeśli pojazd holuje przyczepę.

System monitorowania martwego pola w lusterkach nie uruchamia sygnalizacji, gdy w strefie wykrywania pojawiają się nieruchome obiekty, takie jak barierki, słupy, krawężniki, ściany czy belki. Pojazdy zaparkowane lub nadjeżdżające z naprzeciwka rywnież nie są wykrywane.

Usterka

W normalnych warunkach mogą sporadycznie mieć miejsce fałszywe alarmy.

System monitorowania martwego pola w lusterkach nie działa, gdy lewy lub prawy ryg tylnego zderzaka jest przykryty warstwą błota, brudu, śniegu, lodu, brei, a także podczas intensywnych opadyw deszczu.

Wskazywki dotyczące czyszczenia.

W razie usterki lub wystąpienia czynnikyw przejściowych uniemożliwiających działanie systemu, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pojawia się komunikat. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Ważne uwagi dotyczące korzystania z systemyw ułatwiających parkowanie

Ostrzeżenie W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źrydła dźwięku mogą uniemo&# ...

Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu

monitorowania martwego pola w lusterkach system ostrzegania o zmianie pasa ruchu rozpoznaje gwałtownie zbliżające się pojazdy z tyłu na sąsiednich ...

Zobacz tez:

Sprawdzanie filtra
Jeżeli pojazd jest długotrwale eksploatowany w miastach o dużym zanieczyszczeniu powietrza lub na zapylonych drogach, należy go częściej sprawdzać i wymieniać. W przypadku wymiany filtra przeciwpyłkowego we własnym zakresie należy post ...

Głębokość bieżnika
Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względyw bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, gdy głębokość bieżnika zmniejszy się do 2-3 mm (4 mm w przypadku opon zimowych). Ze wzglę ...

Categorie