Peugeot 508: Kontrolki wyłączenia

Peugeot 508 –> Przyrządy pokładowe –> Kontrolki –> Kontrolki wyłączenia

Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza ręczne wyłączenie danego systemu.

Może temu towarzyszyć sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.Kontrolka Stan Przyczyna Działania / Uwagi
System poduszki powietrznej pasażera na stałe, w zestawie wskaźników i/lub na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i przedniej poduszki powietrznej pasażera. Przełącznik, umieszczony w schowku, znajduje się w położeniu "OFF".

Czołowa poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.

Można zamontować fotelik dziecięcy "tyłem do kierunku jazdy", oprócz przypadku nieprawidłowego działania poduszek powietrznych (zapalona kontrolka alarmowa poduszek powietrznych).

Aby włączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera, należy ustawić przełącznik w położeniu "ON".

W tym przypadku nie montować fotelika dziecięcego "tyłem do kierunku jazdy" na tym miejscu.

Dynamiczna kontrola stabilności (CDS/ASR) na stałe. Przycisk jest wciśnięty i włącza się kontrolka.

CDS/ASR jest wyłączony.

CDS: dynamiczna kontrola stabilności.

ASR: system zapobiegający poślizgowi kół.

Nacisnąć przycisk, aby włączyć CDS/ASR. Jego kontrolka gaśnie.

System CDS/ASR włącza się automatycznie po uruchomieniu samochodu.

W przypadku wyłączenia system aktywuje się automatycznie powyżej 50 km/h.

Więcej informacji na temat systemu ESC (CDS/ASR) znajduje się w odpowiedniej rubryce.

Kontrolki alarmowe

Zapalenie się jednej z poniższych kontrolek przy włączonym silniku lub podczas jazdy sygnalizuje usterkę wymagającą interwencji kierowcy.

Każda usterka powodująca zapalenie się kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki poprzez zapoznanie się z komunikatem na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

W razie wątpliwości skonsultować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Kontrolka Stan Przyczyna Działania / Uwagi
STOP na stałe, połączona z inną kontrolką alarmową, sygnałem dźwiękowym i komunikatem na ekranie. Zapalenie sie kontrolki jest związane z poważną anomalią w układzie hamulcowym, układzie kierowniczym ze wspomaganiem, ciśnieniem oleju silnikowego, temperaturą płynu chłodzącego lub poważną usterką elektryczną. Należy koniecznie zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, ponieważ silnik może się wyłączyć.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub warsztatem specjalistycznym.

Service świeci czasowo. Pojawienie się mniejszych usterek niepowiązanych z żadną kontrolką. Zidentyfikować usterkę na podstawie odnośnego komunikatu, np.:
  • minimalny poziom oleju silnikowego,
  • minimalny poziom płynu spryskiwacza szyb/ reflektorów,
  • zużycie baterii pilota zdalnego sterowania,
  • spadek ciśnienia w ogumieniu,
  • zatkanie filtra cząstek stałych (FAP) w pojazdach z silnikiem Diesla.

Więcej informacji na temat kontroli filtra cząstek stałych zawiera odpowiednia rubryka.

W razie innych usterek skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

na stałe. Pojawienie się poważnych usterek niepowiązanych z żadną kontrolką. Zidentyfikować usterkę, sprawdzając wyświetlany komunikat, i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.
na stałe, w połączeniu z wyświetleniem migającym, a następnie ciągłym ikony klucza serwisowego. Termin przeglądu został przekroczony. Tylko w wersjach Diesel BlueHDi.

Przegląd samochodu należy wykonać możliwie jak najszybciej.

Elektryczny hamulec postojowy miga. Hamulec elektryczny nie zaciska się automatycznie.

Usterka systemu włączania / wyłączania.

Należy zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Zatrzymać samochód na poziomej powierzchni, włączyć bieg (w przypadku automatycznej skrzyni biegów ustawić dźwignię w położeniu P), wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Usterka elektrycznego hamulca postojowego na stałe. Usterka elektrycznego hamulca postojowego. Jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Dodatkowe informacje na temat elektrycznego hamulca postojowego znajdują się w odpowiedniej rubryce.

Wyłączenie automatycznych funkcji elektrycznego hamulca postojowego na stałe. Wyłączenie lub usterka funkcji "automatycznego włączania hamulca" (po wyłączeniu silnika) i "automatycznego zwalniania hamulca".

W przypadku usterki zapaleniu się tej kontrolki towarzyszy komunikat alarmowy.

Aby ponownie włączyć funkcje automatyczne, patrz rozdział "Elektryczny hamulec postojowy".

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym, jeżeli włączenie/ wyłączenie automatyczne jest niemożliwe.

Hamulec może być zwolniony ręcznie.

Dodatkowe informacje na temat elektrycznego hamulca postojowego znajdują się w odpowiedniej rubryce.

Układ hamulcowy na stałe. Duży spadek poziomu płynu hamulcowego w układzie hamulcowym. Należy zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Uzupełnić poziom płynem zalecanym przez PEUGEOT.

Jeżeli problem nadal występuje, sprawdzić układ w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

na stałe, powiązana z kontrolką ABS. Usterka elektronicznego rozdzielacza siły hamowania (REF). Należy zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

System zapobiegający zablokowaniu kół (ABS) na stałe. Usterka systemu zapobiegającego zablokowaniu kół. Pojazd zachowuje hamowanie klasyczne.

Kontynuować ostrożnie jazdę z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Dynamiczna kontrola stabilności (CDS/ASR) miga. Uruchomienie regulacji CDS/ASR. System optymalizuje działanie układu napędowego i poprawia stabilność kierunkową pojazdu w przypadku utraty przyczepności lub toru jazdy.
na stałe. Usterka systemu CDS/ASR. Sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
System autodiagnostyki silnika miga. Usterka systemu kontroli silnika. Ryzyko zniszczenia katalizatora.

Sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

na stałe. Usterka układu czystości spalin. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Minimalny poziom paliwa na stałe, wskazówka w czerwonej strefie. Gdy kontrolka zapali się po raz pierwszy, w zbiorniku paliwa znajduje się około 7 litrów paliwa.

Od tego momentu jedziesz na rezerwie paliwa.

Należy bezwzględnie uzupełnić poziom paliwa, aby uniknąć unieruchomienia silnika.

Kontrolka ta zapala się przy każdym włączeniu stacyjki, dopóki nie doleje się wystarczającej ilości paliwa.

Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika z powodu braku paliwa, może to spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin i układu wtryskowego.

Kontrolka na wyświetlaczu w zestawie wskaźników Stan Przyczyna Działanie / Uwagi
Dodatek AdBlue (Diesel BlueHDi) na stałe, z chwilą włączenia stacyjki, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem podającym pozostały przebieg Możliwy przebieg zawiera się pomiędzy 600 i 2400 km. Należy szybko uzupełnić zapas dodatku AdBlue: skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym lub wykonać tę operację samemu.
miga, w połączeniu z kontrolką SERVICE, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem podającym możliwy pozostały przebieg. Możliwy przebieg zawiera się pomiędzy 0 i 600 km. Należy koniecznie uzupełnić dodatek AdBlue, aby uniknąć awarii: skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym lub wykonać tę operację samemu.
miga, w połączeniu z kontrolką SERVICE, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem sygnalizującym zakaz rozruchu. Zbiornik dodatku AdBlue jest pusty: przepisowa blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika. Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie uzupełnić zapas dodatku AdBlue: skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym lub wykonać tę operację samemu.

Należy koniecznie wlać do zbiornika dodatku minimum 3,8 litra dodatku AdBlue.

Więcej informacji na temat dodatku AdBlue i jego uzupełniania zawiera odpowiednia rubryka.
Układ czystości spalin SCR (Diesel BlueHDi) na stałe, z chwilą włączenia stacyjki, w połączeniu z kontrolkami SERVICE i systemu autodiagnostyki silnika, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Wykryto usterkę układu czystości spalin SCR. Ten alarm znika, gdy tylko poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach będzie znów prawidłowy
miga, z chwilą włączenia stacyjki, w połączeniu z kontrolkami SERVICE i systemu autodiagnostyki silnika, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem informującym o pozostałym możliwym przebiegu. Po potwierdzeniu usterki układu czystości spalin będzie można przejechać maksymalnie 1100 km przed włączeniem się blokady rozruchu. Skontaktować się możliwie jak najszybciej z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym, aby uniknąć awarii.
miga, z chwilą włączenia stacyjki, w połączeniu z kontrolkami SERVICE i systemu autodiagnostyki silnika, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Przekroczona dopuszczalna granica przebiegu po potwierdzeniu usterki układu czystości spalin: blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika. Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem specjalistycznym.
Ciśnienie oleju silnikowego na stałe. Usterka układu smarowania silnika. Należy koniecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Ładowanie akumulatora na stałe. Usterka układu ładowania akumulatora (zabrudzone lub poluzowane zaciski, luźny lub zerwany pasek alternatora...). Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Otwarte drzwi na stałe, powiązana z komunikatem wskazującym otwarty element, przy prędkości poniżej 10 km/h. Drzwi lub bagażnik są otwarte. Zamknąć odpowiedni element.
na stałe, powiązana z komunikatem wskazującym otwarty element i sygnałem dźwiękowym, przy prędkości powyżej 10 km/h.
Niezapięte / odpięte pasy bezpieczeństwa na stałe, potem miga wraz z narastającym sygnałem dźwiękowym. Pas bezpieczeństwa nie jest zapięty lub został odpięty. Pociągnąć pas i włożyć klamrę do zaczepu pasa.
Poduszki powietrzne zapalona czasowo. Zapala się na kilka sekund i gaśnie po włączeniu zapłonu. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

na stałe. Usterka jednego z układów poduszek powietrznych lub napinaczy pirotechnicznych pasów bezpieczeństwa. Sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
Reflektory kierunkowe miga. Usterka systemu reflektorów kierunkowych. Sprawdzić w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.
Niskie ciśnienie w ogumieniu na stałe. Niewystarczające ciśnienie w jednym lub w kilku kołach. Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

Kontrola musi być wykonana na zimno.

miga, a potem świeci na stałe, równocześnie z kontrolką serwisową. System nadzoru ciśnienia w ogumieniu jest uszkodzony albo w jednym z kół nie wykryto czujnika. Wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia nie jest już zapewnione.

Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci PEUGEOT albo przez warsztat specjalistyczny.

Wyświetlacz w zestawie wskaźników

Wyświetlacz w zestawie wskaźników


Na postoju, za pomocą pokrętła z lewej strony kierownicy, wchodzić w poszczególne menu, aby skonfigurować parametry pojazdu (wyposażenie związane z jazdą i komfortem...).

Menu główne*

Menu główne*Menu główne*


* W zależności od wersji.

Kontrolki działania

Zapalenie się w zestawie wskaźników i/lub na wyświetlaczu w zestawie wskaźników jednej z następujących kontrolek potwierdza wł ...

Wskaźniki

W przypadku jazdy w innych krajach może się okazać konieczne użycie innych jednostek odległości: prędkość powinna być wyświ ...

Zobacz tez:

Płyn do spryskiwaczy
Sprawdzanie poziomu płynu do spryskiwaczy Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom płynu do spryskiwaczy w zbiorniku. Jeśli świeci się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy ( ), należy uzupełnić pł ...

Regulacja reflektorów
1. Doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do wymaganej wartości i usunąć z pojazdu wszelkie obciążenie z wyjątkiem kierowcy, koła zapasowego i narzędzi. 2. Pojazd powinien stać na płaskim podłożu. 3. Narysować na ekr ...

Categorie