Peugeot 508: Tryb automatyczny

Tryb automatyczny


1. Program "automatyczny komfort"

Należy wcisnąć przycisk "AUTO".


Zaświeci się kontrolka.

Zaleca się stosowanie tego trybu: System automatycznie i w optymalny sposób dostosowuje wszystkie funkcje, takie jak temperatura w kabinie, natężenie nadmuchu powietrza, rozprowadzenie powietrza oraz recyrkulacja powietrza do wybranej wartości.

System został opracowany w celu zapewnienia komfortu przy zamkniętych szybach o każdej porze roku.

Przy zimnym silniku, aby uniknąć dużego nadmuchu zimnego powietrza, nawiew stopniowo dostosowuje natężenie przepływu powietrza.

Gdy jest zimno, system kieruje powietrze na przednią szybę, szyby boczne i nogi pasażerów.

2 - 3. Regulacja po stronie kierowcy - pasażera

Kierowca oraz pasażer na przednim fotelu mogą indywidualnie regulować temperaturę stosownie do potrzeb.

Wartość wyświetlana na wyświetlaczu odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita.

Aby zmniejszyć lub zwiększyć
wartość, należy obracać pokrętłem 2 lub 3 w lewo (niebieski) lub w prawo (czerwony).

Ustawienie wartości 21 pozwala uzyskać optymalny komfort. Niemniej jednak istnieje możliwość regulacji ustawień między 18 a 24.

Aby uzyskać optymalny komfort, zaleca się nie przekraczać różnicy 3 stopni między lewą i prawą stroną.

Po wejściu do samochodu, jeżeli temperatura wewnątrz jest o wiele wyższa lub o wiele niższa niż wartość komfortowa, dla uzyskania komfortu nie trzeba zmieniać wyświetlanej wartości. System automatycznie i możliwie najszybciej wyrówna różnicę temperatur.

4. Program automatyczny "widoczność"

Patrz rozdział "Osuszanie -
Odmrażanie przedniej szyby".

W przypadku funkcji Stop & Start tryb STOP jest niedostępny, dopóki włączone jest osuszanie.

5. Klimatyzacja jednostrefowa / dwustrefowa

Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia wyrównanie poziomu komfortu po stronie pasażera do poziomu ustawionego po stronie kierowcy (klimatyzacja jednostrefowa).

Kontrolka przycisku się zapali.

6. Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

System klimatyzacji został
przygotowany do prawidłowej pracy o każdej porze roku, przy zamkniętych szybach.

Pozwala:

Włączenie

Klimatyzacja nie działa, jeżeli regulacja nawiewu jest wyłączona.

Wyłączenie

Wyłączenie może wywołać dyskomfort (wilgoć, zaparowanie szyb).

7. Klimatyzacja ustawiona na maksimum

Aby tymczasowo schłodzić
powietrze w kabinie, nacisnąć ten przycisk, wyświetli się "LO".

Aby powrócić do poprzednich ustawień, ponownie nacisnąć przycisk.

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Klimatyzacja działa wyłącznie przy pracującym silniku. ...

Tryb ręczny

Stosownie do potrzeb możliwy jest wybór temperatury innej od tej zaproponowanej przez system. Pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie. Wci& ...

Zobacz tez:

Ogrzewanie i klimatyzacja sterowane ręcznie
Układ ogrzewania i chłodzenia może być również regulowany ręcznie za pomocą przycisków (oprócz przycisku AUTO) oraz pokręteł. W tym trybie system pracuje sekwencyjnie, stosownie do kolejności wciśnięcia przycisk&oa ...

Schowek pod przednim podłokietnikiem
Pod przednim podłokietnikiem znajduje się schowek. W otwieranym podłokietniku jest również mniejszy schowek. W celu uzyskania dostępu do płytkiego schowka należy nacisnąć mały przycisk i podnieść podłokietnik. W celu uzyskania dostępu do głębszego schowka należy nacisną ...

Categorie