Peugeot 508: Wskaźnik serwisowy

Peugeot 508 –> Przyrządy pokładowe –> Wskaźniki –> Wskaźnik serwisowy

System informujący kierowcę o terminie następnego przeglądu do wykonania zgodnie z planem obsługowym producenta.

Termin ten jest obliczany od ostatniego zerowania wskaźnika, w zależności od zrealizowanego przebiegu i czasu, jaki upłynął od ostatniego przeglądu.

Tylko w wersjach Diesel BlueHDi (w zależności od kraju przeznaczenia) uwzględniany jest także poziom degradacji oleju silnikowego.

Wskaźnik serwisowy


W wersjach z silnikami Diesel BlueHDi kontrolka Service zapala się także z chwilą włączenia stacyjki.

Odległość do przeglądu powyżej 3000 km

Po włączeniu zapłonu żadna informacja nie pojawia się na wyświetlaczu.

Odległość do przeglądu między 1000 km a 3000 km

Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund świeci się klucz symbolizujący czynności serwisowe. W linii wyświetlacza całkowitego przebiegu wyświetla się liczba kilometrów pozostałych do następnego przeglądu.

Przykład: pozostało 2800 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund wyświetlacz wskazuje:


Kilka sekund po włączeniu zapłonu klucz gaśnie; licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Wyświetlacz wskazuje licznik całkowitego i dziennego przebiegu.


Odległość do przeglądu poniżej 1000 km

Przykład: pozostało 900 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund wyświetlacz wskazuje:


Kilka sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony, sygnalizując konieczność wykonania przeglądu.


Włączenie klucza sygnalizowane jest komunikatem na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

Odległość do przeglądu przekroczona

Po każdym włączeniu zapłonu klucz miga przez kilka sekund, informując o konieczności szybkiego wykonania przeglądu.

Przykład: odległość do przeglądu przekroczona o 300 km.

Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund wyświetlacz wskazuje:


Kilka sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony.


Przebieg pozostały do przeglądu może być także uwarunkowany czasowo, w zależności od stylu jazdy kierowcy.

Klucz może się zapalić w przypadku przekroczenia okresu od ostatniego przeglądu podanego w planie obsługowym producenta.

W wersjach z silnikiem BlueHDi klucz może także zapalić się z wyprzedzeniem, w zależności od poziomu degradacji oleju silnikowego, który zależy od sposobu eksploatacji samochodu.

Zerowanie wskaźnika serwisowego

Zerowanie wskaźnika serwisowego


Po każdym przeglądzie należy wykonać zerowanie wskaźnika serwisowego.

Jeżeli przegląd wykonali Państwo sami:

Jeżeli muszą Państwo odłączyć akumulator po tej operacji, należy zaryglować samochód i odczekać co najmniej pięć minut, aby zerowanie zostało uwzględnione.

Przywołanie informacji serwisowej

W każdej chwili można sprawdzić informację serwisową.

CHECK (autotest pojazdu)

CHECK automatyczny Po ustawieniu klucza w położeniu zapłonu zapalają się wszystkie kontrolki testowanych funkcji. Po kilku sekundach gasną. W ty ...

Wskaźnik zasięgu dodatku AdBlue

Gdy w zbiorniku AdBlue zostanie osiągnięty poziom rezerwy albo po wykryciu wadliwego działania systemu oczyszczania spalin SCR, wskaźnik umożliwia pozna ...

Zobacz tez:

Czujniki radarowe (tylne)
Twój samochód wyposażony jest w czujniki radarowe (tylne). Czujniki radarowe (tylne) są również wykorzystywane przez następujące systemy: System monitorowania martwego pola (BSM) System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA) Czujniki radarowe (tylne) działają, wyk ...

Radioodtwarzacz
(WYSUNIĘCIE PŁYTY) Wysuwanie płyty. 2. Zmiana na tryb fM/AM. Przy każdym naciśnięciu przycisku następuje zmiana trybu w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ AM. W menu Setup Display zostanie wyświetlone wyskakujące okno ...

Categorie