Volvo S40: Manualny układ klimatyzacji, AC

Volvo S40 –> Klimatyzacja –> Manualny układ klimatyzacji, AC

Panel przycisków sterujących

Panel przycisków sterujących


  1. Dmuchawa
  2. Recyrkulacja
  3. Usuwanie szronu
  4. Dystrybucja powietrza
  5. AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
  6. Podgrzewanie lewego przedniego fotela
  7. Podgrzewanie prawego przedniego fotela
  8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych
  9. Temperatura

Funkcje

1. Dmuchawa

Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć pokrętłem.

Zgaśnięcie symbolu dmuchawy na wyświetlaczu po obróceniu pokrętła w lewo oznacza, że dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol dmuchawy i komunikat WYŁ..

2. Recyrkulacja

W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Powietrze w kabinie samochodu będzie recyrkulowane. Oznacza to, że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza samochodu. Przy wysokiej temperaturze otoczenia włączenie recyrkulacji (wraz z klimatyzacją) spowoduje szybsze ochłodzenie powietrza wewnątrz samochodu. Jeżeli powietrze będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.

Programator czasowy

Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego zużycia powietrza w kabinie. Informacje na temat włączania/wyłączania tej funkcji, patrz strona 94. Jeżeli włączone jest usuwanie szronu (3), recyrkulacja jest wyłączana.

3. Usuwanie szronu

Usuwanie szronu Funkcja ta
szybko usunie zaparowanie i lód z szyby przedniej i szyb bocznych.

Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością.

Dioda kontrolna w przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest aktywna.

Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne funkcje w celu maksymalnego osuszenia powietrza:

Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.

4. Dystrybucja powietrza

Dystrybucja powietrzaStrumień
powietrza można skierować na szyby, szybę przednią lub podłogę. W celu zmiany ustawienia należy użyć przycisków dystrybucji powietrza.

Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w przycisku wskazują, która funkcja została wybrana.

Patrz tabela na stronie 111.

5. AC - ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)

AC - ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)
ON: Klimatyzacja jest włączona.

Sterowanie odbywa się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające do kabiny jest chłodzone i osuszane.

OFF (wyłączone): Klimatyzacja jest wyłączona.

Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją wyłączyć przyciskiem AC). Zapalona lampka nad napisem ON lub OFF na przycisku wskazuje, która funkcja została wybrana.

6. i 7. Podgrzewanie przednich foteli (wyposażenie opcjonalne na niektórych rynkach)*

Podgrzewanie przednich foteli


Intensywne podgrzewanie:

Średnie podgrzewanie:

Wyłączenie podgrzewania:

8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych

Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z szyby tylnej i lusterek bocznych.

Nacisnąć przycisk jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby i lusterek bocznych. Kiedy funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się jedna dioda.

Funkcja wyłączy się automatycznie lub można wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 - 20 minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.

Przy niskich temperaturach funkcja usuwania szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.

Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję trzeba wyłączyć ręcznie.

9. Temperatura

To pokrętło służy do ustawienia
temperatury po stronie kierowcy i pasażera.

ECC

Rzeczywista temperatura Wybrana temperatura odpowiada fizycznie odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promien ...

Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC

AUTO Dmuchawa Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Podgrzewanie lew ...

Zobacz tez:

Klucz elektroniczny Zdalnego dostępu i rozruchu
System umożliwia otwarcie, zamknięcie i rozruch pojazdu, trzymając klucz elektroniczny przy sobie. Klucz może być również używany jako pilot zdalnego sterowania. Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć kradzieży, nig ...

Komponenty systemu poduszek powietrznych
System napełniania poduszek przednich i poduszki powietrzne kierowcy/pasażera Czujniki zderzenia i moduł diagnostyczny (moduł SAS) Napinacze pasów bezpieczeństwa (strona 2-24) Czujniki zderzenia przedniego Czujniki zderzenia bocznego Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych/n ...

Categorie