Volvo S40: Ograniczenia

Nie działa funkcja automatycznego zatrzymania silnika

Silnik nie wyłącza się automatycznie nawet przy włączonej funkcji Start/Stop, jeżeli:

Silnik włącza się ponownie automatycznie bez interwencji kierowcy

W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie, nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kontynuowaniu jazdy.

Silnik włącza się ponownie automatycznie w następujących przypadkach, nawet jeżeli kierowca nie nacisnął pedału sprzęgła w celu włączenia biegu:

OSTRZEŻENIE Nie otwierać pokrywy komory silnikowej po automatycznym zatrzymaniu silnika - silnik może zostać nagle automatycznie uruchomiony.

Aby uniknąć automatycznego uruchomienia silnika przy podniesionej pokrywie:

  •  Najpierw włączyć bieg i hamulec postojowy lub wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.

Nie działa funkcja automatycznego uruchomienia silnika

W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:

Niezamierzone zatrzymanie silnika

W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać następujące czynności:

  1.  Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła - silnik uruchomi się automatycznie po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym.

    Wyświetlacz informacyjny pokazuje wcześniej komunikat tekstowy WŁĄCZ BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ.

Komunikat tekstowy

W połączeniu z tą lampką
kontrolną funkcja Start/Stop może w pewnych sytuacjach wyświetlać na wyświetlaczu informacyjnym komunikaty tekstowe. W przypadku niektórych z nich zalecane jest podjęcie pewnego działania. Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.

Komunikat na wyświetlaczu

 
AUTO STARTSTOP WŁĄCZONY Zapala się na około 5 sekund po włączeniu funkcji Start/Stop.
AUTO STARTSTOP WYŁĄ- CZONY Zapala się na około 5 sekund po wyłączeniu funkcji Start/Stop.
PRZEKRĘĆ KLUCZYK ABY WŁĄ- CZYĆ Silnik nie uruchamia się automatycznieA - uruchomić silnik normalnie za pomocą kluczyka.
WŁĄCZ BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnymB.
WCIŚNIJ SPRZĘ- GŁO ABY RUSZYĆ Silnik jest gotowy do automatycznego uruchomienia - oczekuje na wyłączenie sprzęgła (wciśnięcie pedału).
AUTO STARTSTOP WYMAGANY SERWIS Funkcja Start/Stop jest wyłączona.

Skontaktować się ze stacją obsługi.

A Ma to miejsce na przykład w przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa po automatycznym wyłączeniu silnika.

B Ma to miejsce, gdy po automatycznym wyłączeniu silnika któryś z biegów pozostaje włączony bez wyłączenia sprzęgła.

Jeżeli komunikat nie znika po zakończeniu działania, należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Działanie i obsługa

Przycisk On/Off (włącz/wyłącz) i tekst na wyświetlaczu AUTO START. Funkcja Start/Stop zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia silnika za pomocą klucz ...

Układ hamulcowy

...

Zobacz tez:

Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie
Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję URUCHOMIENIE BEZPOŚREDNIE.  Wcisnąć przycisk RESET w celu włączenia (ON) lub wyłączenia (WYŁ.). ON (włączone): Nagrzewnica została włączona ręcznie lub z pomocą programatora czasowego. WYŁ. (wyłączone): Nagrzewnica ...

Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego
Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego wyświetla odległość od poprzedzającego, poruszającego się pojazdu. W zależności od wyposażenia pojazdu, wskaźnik wykorzystuje czujnik radarowy znajdujący się za k ...

Categorie