Hyundai i40: Ciągnięcie przyczepy

Hyundai i40 –> Jazda samochodem Hyundai –> Ciągnięcie przyczepy

Rozważając możliwość wykorzystania samochodu do holowania, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.

W różnych krajach przepisy dotyczące ciągnięcia przyczep, holowania samochodów lub innego rodzaju pojazdów czy urządzeń mogą być odmienne. Więcej informacji dotyczących holowania można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE - Ciągnięcie przyczepy

W przypadku braku prawidłowego wyposażenia lub nieprawidłowej jazdy może dojść do utraty kontroli nad pojazdem ciągnącym przyczepę.

Przykładowo, gdy przyczepa jest zbyt ciężka, hamulce mogą nie działać dobrze - lub nawet zupełnie nie działać. W takim przypadku może dojść do poważnych lub śmiertelnych obrażeń kierowcy i pasażerów. Jazdę z przyczepą należy rozpocząć po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale.

OSTRZEŻENIE - Dopuszczalne masy

Przed podjęciem ciągnięcia przyczepy upewnić się, że: masa całkowita przyczepy, masa całkowita zespołu pojazdów, masa całkowita pojazdu, masa całkowita przypadająca na poszczególne osie i obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

OSTRZEŻENIE

Podczas holowania przyczepy należy wyłączyć system ISG.

UWAGA

OSTROŻNIE

Nieprawidłowe ciągnięcie przyczepy może uszkodzić samochód i spowodować kosztowne naprawy nieobjęte gwarancją. Aby prawidłowo ciągnąć przyczepę, należy przestrzegać wskazówek podanych w niniejszym rozdziale.

Samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy. W celu sprawdzenia dopuszczalnego ciężaru holowanej przyczepy należy zapoznać się z informacjami w części "Masa przyczepy" w dalszej części tego rozdziału.

Należy pamiętać, że kierowanie pojazdem ciągnącym przyczepę różni się znacznie od zwykłego kierowania samochodem.

Ciągnięcie przyczepy oznacza zmiany w zachowaniu pojazdu, odporności i zużyciu paliwa. Właściwe, bezpieczne ciągnięcie przyczepy wymaga prawidłowego wyposażenia i właściwego jego użycia.

W tej części instrukcji zamieszczono wiele ważnych i sprawdzonych wskazówek dotyczących ciągnięcia przyczepy i zasad bezpieczeństwa. Są one istotne dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą prosimy o dokładne przeczytanie tej części instrukcji.

elementy takie jak: silnik, skrzynia biegów, koła i ogumienie poddane są większym obciążeniom z powodu dodatkowego ciężaru przyczepy. Silnik musi pracować z odpowiednio wyższą prędkością obrotową i pod większymi obciążeniami.

Te dodatkowe obciążenia powodują wytwarzanie zwiększonych ilości ciepła.

Przyczepa zwiększa również opór powietrza, większa musi być więc i moc potrzebna do jej ciągnięcia.

Ciągnięcie przyczepy


UWAGA - Miejsce montażu haka holowniczego

Otwory do montażu haka znajdują się po obu stronach podwozia za tylnymi kołami.

Wyposażenie awaryjne

W zależności od warunków pogodowych przewidywanych podczas jazdy należy wozić w samochodzie odpowiednie wyposażenie awaryjne. Mogą to by ...

Haki holownicze

Bardzo ważne jest wyposażenie pojazdu w prawidłowy hak holowniczy. Wiatr boczny, przejeżdżające ciężarówki i drogi o nierów ...

Zobacz tez:

Szyba przednia
Szyba przednia odbijająca ciepło Szyba przednia odbijająca ciepło ma powłokę, ktyra odbija promieniowanie słoneczne. Może także dochodzić do odbijania sygnaływ transmisji danych, np. ze stacji naliczania opłat drogowych. Zaznaczo ...

Haki holownicze
Bardzo ważne jest wyposażenie pojazdu w prawidłowy hak holowniczy. Wiatr boczny, przejeżdżające ciężarówki i drogi o nierównej nawierzchni - to tylko kilka powodów, dla których należy zamontować właściwy hak ...

Categorie