Hyundai i40: Ciągnięcie przyczepy

Hyundai i40 –> Jazda samochodem Hyundai –> Ciągnięcie przyczepy

Rozważając możliwość wykorzystania samochodu do holowania, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.

W różnych krajach przepisy dotyczące ciągnięcia przyczep, holowania samochodów lub innego rodzaju pojazdów czy urządzeń mogą być odmienne. Więcej informacji dotyczących holowania można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE - Ciągnięcie przyczepy

W przypadku braku prawidłowego wyposażenia lub nieprawidłowej jazdy może dojść do utraty kontroli nad pojazdem ciągnącym przyczepę.

Przykładowo, gdy przyczepa jest zbyt ciężka, hamulce mogą nie działać dobrze - lub nawet zupełnie nie działać. W takim przypadku może dojść do poważnych lub śmiertelnych obrażeń kierowcy i pasażerów. Jazdę z przyczepą należy rozpocząć po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale.

OSTRZEŻENIE - Dopuszczalne masy

Przed podjęciem ciągnięcia przyczepy upewnić się, że: masa całkowita przyczepy, masa całkowita zespołu pojazdów, masa całkowita pojazdu, masa całkowita przypadająca na poszczególne osie i obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

OSTRZEŻENIE

Podczas holowania przyczepy należy wyłączyć system ISG.

UWAGA

OSTROŻNIE

Nieprawidłowe ciągnięcie przyczepy może uszkodzić samochód i spowodować kosztowne naprawy nieobjęte gwarancją. Aby prawidłowo ciągnąć przyczepę, należy przestrzegać wskazówek podanych w niniejszym rozdziale.

Samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy. W celu sprawdzenia dopuszczalnego ciężaru holowanej przyczepy należy zapoznać się z informacjami w części "Masa przyczepy" w dalszej części tego rozdziału.

Należy pamiętać, że kierowanie pojazdem ciągnącym przyczepę różni się znacznie od zwykłego kierowania samochodem.

Ciągnięcie przyczepy oznacza zmiany w zachowaniu pojazdu, odporności i zużyciu paliwa. Właściwe, bezpieczne ciągnięcie przyczepy wymaga prawidłowego wyposażenia i właściwego jego użycia.

W tej części instrukcji zamieszczono wiele ważnych i sprawdzonych wskazówek dotyczących ciągnięcia przyczepy i zasad bezpieczeństwa. Są one istotne dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą prosimy o dokładne przeczytanie tej części instrukcji.

elementy takie jak: silnik, skrzynia biegów, koła i ogumienie poddane są większym obciążeniom z powodu dodatkowego ciężaru przyczepy. Silnik musi pracować z odpowiednio wyższą prędkością obrotową i pod większymi obciążeniami.

Te dodatkowe obciążenia powodują wytwarzanie zwiększonych ilości ciepła.

Przyczepa zwiększa również opór powietrza, większa musi być więc i moc potrzebna do jej ciągnięcia.

Ciągnięcie przyczepy


UWAGA - Miejsce montażu haka holowniczego

Otwory do montażu haka znajdują się po obu stronach podwozia za tylnymi kołami.

Wyposażenie awaryjne

W zależności od warunków pogodowych przewidywanych podczas jazdy należy wozić w samochodzie odpowiednie wyposażenie awaryjne. Mogą to by ...

Haki holownicze

Bardzo ważne jest wyposażenie pojazdu w prawidłowy hak holowniczy. Wiatr boczny, przejeżdżające ciężarówki i drogi o nierów ...

Zobacz tez:

Obsługa przełącznikami na klapie tylnej
Aby otworzyć klapę tylną, nacisnąć przełącznik dotykowy znajdujący się pod listwą ozdobną, aż klapa zacznie się otwierać. W celu zamknięcia nacisnąć przycisk w otwartej tylnej klapie, aż zacznie ...

Ponowne uruchomienie silnika przez system stop-start
Aby mogło nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika, dźwignia zmiany biegyw musi znajdować się w położeniu neutralnym. Jeżeli wystąpi jeden z poniższych stanyw, gdy włączona jest funkcja Autostop, silnik zostanie pono ...

Categorie